De nieuwe rol van macroregio's in de Europese territoriale samenwerking

15-01-2015

Deze studie bevat een kritische analyse van de toekomstige rol van macroregio's bij de uitvoering van de Europese territoriale samenwerking. De studie, die is gebaseerd op een literatuurbespreking en case studies, bevat een beoordeling van potentiële voordelen bij de ontwikkeling van nieuwe macroregionale strategieën alsmede van de meest waarschijnlijke risico's en problemen bij de tenuitvoerlegging. Er worden aanbevelingen gedaan ter onderbouwing van het standpunt van het Europees Parlement inzake de vraag hoe het de totstandbrenging en toepassing van nieuwe macroregionale strategieën op doeltreffende wijze kan steunen.

Deze studie bevat een kritische analyse van de toekomstige rol van macroregio's bij de uitvoering van de Europese territoriale samenwerking. De studie, die is gebaseerd op een literatuurbespreking en case studies, bevat een beoordeling van potentiële voordelen bij de ontwikkeling van nieuwe macroregionale strategieën alsmede van de meest waarschijnlijke risico's en problemen bij de tenuitvoerlegging. Er worden aanbevelingen gedaan ter onderbouwing van het standpunt van het Europees Parlement inzake de vraag hoe het de totstandbrenging en toepassing van nieuwe macroregionale strategieën op doeltreffende wijze kan steunen.

Externe auteur

Bernd Schuh, Max Kintisch, Erich Dallhammer and Arta Preku (ÖIR) ; Erik Gløersen, Maria Toptsidou and Kai Böhme (Spatial Foresight) ; Alessandro Valenza, Pietro Celotti, Nicola Brignani and Berardino Cristino (t33) ; Dominic Stead, Will Zonneveld and Bas Waterhout (Delft University of Technology)