ONDERZOEK VOOR DE COMMISSIE CULT - MINDERHEIDSTALEN EN ONDERWIJS: BESTE PRAKTIJKEN EN VALKUILEN

15-02-2017

Dit verslag bevat een diepgaande vergelijkende analyse van casestudy's van dertien talen om inzicht te verwerven in de stand van zaken wat betreft minderheidstalen in het onderwijs in Europa. Er worden aanwijzingen voor beste praktijken beschreven, en de uitdagingen van minderheidstalen in het onderwijs worden belicht. Er wordt speciale aandacht besteed aan beroepsopleiding en loopbaanperspectieven. Ten slotte worden er in dit verslag aanbevelingen gedaan hoe de EU minderheidstalen in het onderwijs kan ondersteunen.

Dit verslag bevat een diepgaande vergelijkende analyse van casestudy's van dertien talen om inzicht te verwerven in de stand van zaken wat betreft minderheidstalen in het onderwijs in Europa. Er worden aanwijzingen voor beste praktijken beschreven, en de uitdagingen van minderheidstalen in het onderwijs worden belicht. Er wordt speciale aandacht besteed aan beroepsopleiding en loopbaanperspectieven. Ten slotte worden er in dit verslag aanbevelingen gedaan hoe de EU minderheidstalen in het onderwijs kan ondersteunen.

Externe auteur

Rixt VAN DONGERA, Drs. Cor VAN DER MEER and Richt STERK