7

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Zoekterm
Datum

Volksgezondheid

01-02-2018

In het Verdrag van Lissabon is het belang van het gezondheidsbeleid benadrukt door de bepaling dat „bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Unie [...] een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid [wordt] verzekerd”. Dit doel moet worden bereikt via communautaire steun aan de lidstaten en door het bevorderen van samenwerking. De hoofdverantwoordelijkheid voor bescherming van de gezondheid, en in het bijzonder de zorgstelsels, blijft in handen van de lidstaten ...

In het Verdrag van Lissabon is het belang van het gezondheidsbeleid benadrukt door de bepaling dat „bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Unie [...] een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid [wordt] verzekerd”. Dit doel moet worden bereikt via communautaire steun aan de lidstaten en door het bevorderen van samenwerking. De hoofdverantwoordelijkheid voor bescherming van de gezondheid, en in het bijzonder de zorgstelsels, blijft in handen van de lidstaten. De EU speelt echter een belangrijke rol in het verbeteren van de volksgezondheid, het voorkomen en beheersen van ziekten, het beperken van bronnen van gevaar voor de menselijke gezondheid en het harmoniseren van gezondheidsstrategieën van de diverse lidstaten. De EU heeft met succes een uitgebreid beleid ingevoerd via de gezondheidsstrategie „Gezondheid voor groei”, het bijbehorende actieprogramma (2014-2020) en een pakket secundaire wetgeving. De huidige institutionele opzet ter ondersteuning van de uitvoering van het programma omvat het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (DG SANTE) van de Commissie en gespecialiseerde agentschappen, in het bijzonder het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Farmaceutische producten en medische hulpmiddelen

01-02-2018

Geneesmiddelen (farmaceutische producten) en medische hulpmiddelen zijn producten die aan de voorschriften van de interne markt zijn onderworpen en dus is de EU bevoegd om er een vergunning voor af te geven, ze te beoordelen en er toezicht op uit te oefenen. Om de volksgezondheid te beschermen moet er voor nieuwe geneesmiddelen voor menselijk gebruik, alvorens zij in de handel worden gebracht, volgens een gecentraliseerde procedure door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en/of op gedecentraliseerde ...

Geneesmiddelen (farmaceutische producten) en medische hulpmiddelen zijn producten die aan de voorschriften van de interne markt zijn onderworpen en dus is de EU bevoegd om er een vergunning voor af te geven, ze te beoordelen en er toezicht op uit te oefenen. Om de volksgezondheid te beschermen moet er voor nieuwe geneesmiddelen voor menselijk gebruik, alvorens zij in de handel worden gebracht, volgens een gecentraliseerde procedure door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en/of op gedecentraliseerde wijze door nationale instanties een vergunning worden afgegeven. Voor medische hulpmiddelen is een gedetailleerd regelgevingskader inzake markttoegang nodig, via organisaties in de particuliere sector, de zgn. „aangemelde instanties”; er vinden steeds herzieningen plaats en in 2017 treedt er nieuwe wetgeving in werking.

Commitments Made at the Hearings of the Commissioners-Designate, Juncker Commission (November 2014 - October 2019)

14-11-2014

This compilation of briefings presents the most salient points and essential commitments made by the commissioners-designate during the hearings held in September/October 2014 before the parliamentary committees. These commitments concern the main on-going legislative procedures, the preparation of future legislative proposals as well as the scrutiny of the implementation of existing legislation. They also touch upon the crucial issue of inter-institutional cooperation.

This compilation of briefings presents the most salient points and essential commitments made by the commissioners-designate during the hearings held in September/October 2014 before the parliamentary committees. These commitments concern the main on-going legislative procedures, the preparation of future legislative proposals as well as the scrutiny of the implementation of existing legislation. They also touch upon the crucial issue of inter-institutional cooperation.

Commitments Made at the Hearing of Vytenis Andriukaitis - Commissioner-Designate

04-11-2014

Briefing summarises commitments made at the hearing of Vytenis Andriukaitis Commissioner designate for Health & Food Safety.

Briefing summarises commitments made at the hearing of Vytenis Andriukaitis Commissioner designate for Health & Food Safety.

Commitments Made at the Hearing of Miguel Arias Cañete - Commissioner-Designate

04-11-2014

Briefing summarises commitments made at the hearing Miguel Arias Cañete Commissioner designate for Climate Action & Energy.

Briefing summarises commitments made at the hearing Miguel Arias Cañete Commissioner designate for Climate Action & Energy.

Disease Mongering (Pseudo-Disease Promotion)

15-11-2012

Disease mongering is the promotion of pseudo-diseases by the pharmaceutical industry aiming at economic benefit. Medical equipment manufacturers, insurance companies, doctors or patient groups may also use it for monetary gain or influence. It has increased in parallel with society's 'medicalisation' and the growth of the pharmaceutical complex. Due to massive investments in marketing and lobbying, ample use of internet and media, and the emergence of new markets, it is becoming a matter of concern ...

Disease mongering is the promotion of pseudo-diseases by the pharmaceutical industry aiming at economic benefit. Medical equipment manufacturers, insurance companies, doctors or patient groups may also use it for monetary gain or influence. It has increased in parallel with society's 'medicalisation' and the growth of the pharmaceutical complex. Due to massive investments in marketing and lobbying, ample use of internet and media, and the emergence of new markets, it is becoming a matter of concern, and policy makers should be aware of its perils and consequences.

Workshop Report on 'Health in All Policies (HiAP)' - Brussels, 25 May 2011

15-08-2011

For many years the health consequences of new legislation have been taken into account during the policy formulation process in areas such as agriculture, environment, food and others. The inclusion of Health in All Policies is now enshrined in the Lisbon Treaty (Art. 168). The aim of the workshop was to present an update on how the system is actually functioning within the different Commission services. Several DGs representatives, led by DG SANCO, made contributions. The case of The Netherlands ...

For many years the health consequences of new legislation have been taken into account during the policy formulation process in areas such as agriculture, environment, food and others. The inclusion of Health in All Policies is now enshrined in the Lisbon Treaty (Art. 168). The aim of the workshop was to present an update on how the system is actually functioning within the different Commission services. Several DGs representatives, led by DG SANCO, made contributions. The case of The Netherlands as an example of how it works in a Member State was also presented.

Partners

Blijf verbonden

email update imageMailberichten

U kunt alles wat verband houdt met het Parlement volgen via ons systeem van mailberichten, waarbij updates rechtstreeks naar uw e-mailadres worden gestuurd. Zo kunt u onder meer op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EP-leden, de voorlichtingsdiensten of de Think Tank.

Het systeem is toegankelijk vanop alle webpagina's van het Parlement. Om u te abonneren en updates over de Think Tank te ontvangen, dient u alleen uw e-mailadres in te vullen en aan te geven voor welk onderwerp u belangstelling heeft en hoe vaak (dagelijks, wekelijks of maandelijks) u updates wenst te ontvangen. Om uw aanmelding te bevestigen, klikt u op een link die u via e-mail zal worden toegestuurd.

RSS imageRSS-feeds

Volg al het nieuws en de updates op de website van het Europees Parlement via onze RSS-feed.

Klik op de onderstaande link om uw feed te configureren.