4

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Zoekterm
Datum

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE - European Identity

12-04-2017

This study seeks to examine the concept, challenges and prospects of ‘collective identity’ in a European context. The text acknowledges the complex nature of collective identities in general and a common ‘European identity’ in particular. On that basis, the study critically assesses the potential of cultural and political approaches to foster allegiances with a supranational body politic such as the European Union. Particular attention is paid to the role of history and historical remembrance, as ...

This study seeks to examine the concept, challenges and prospects of ‘collective identity’ in a European context. The text acknowledges the complex nature of collective identities in general and a common ‘European identity’ in particular. On that basis, the study critically assesses the potential of cultural and political approaches to foster allegiances with a supranational body politic such as the European Union. Particular attention is paid to the role of history and historical remembrance, as well as that of bottom-up initiatives aimed at active civic engagement, in strengthening a European sense of belonging.

European Historical Memory: Policies, Challenges and Perspectives

15-04-2015

This note seeks to provide some reflections on the challenges, current policies and possible future prospects of 'historical memory' in a European context. Based on acknowledging the complex nature of collective memories in general and shared European historical remembrance in particular, including their susceptibility to political instrumentalisation, it is argued that a critical 'culture of remembering' needs to be developed. Such a culture requires increased efforts for nation states to come to ...

This note seeks to provide some reflections on the challenges, current policies and possible future prospects of 'historical memory' in a European context. Based on acknowledging the complex nature of collective memories in general and shared European historical remembrance in particular, including their susceptibility to political instrumentalisation, it is argued that a critical 'culture of remembering' needs to be developed. Such a culture requires increased efforts for nation states to come to terms with their own respective pasts in an unbiased way, yet at the same time embracing common European principles and values. In this context, the vital role of education as a tool to create an informed historical consciousness is emphasised, which provides the basis for dealing confidently not only with Europe’s past, but also present and future.

Europees historisch geheugen: beleid, uitdagingen en vooruitzichten

16-09-2013

Deze nota tracht enkele bespiegelingen te formuleren over de uitdagingen, het huidige beleid en de mogelijke vooruitzichten op het vlak van "historisch geheugen" in een Europese context. Gezien de complexe aard van collectieve herinneringen in het algemeen en van het gedeelde Europese historische geheugen in het bijzonder, en met name de vatbaarheid ervan voor politieke instrumentalisatie, wordt er gepleit voor de ontwikkeling van een cruciale "cultuur van herdenking". Een dergelijke cultuur vergt ...

Deze nota tracht enkele bespiegelingen te formuleren over de uitdagingen, het huidige beleid en de mogelijke vooruitzichten op het vlak van "historisch geheugen" in een Europese context. Gezien de complexe aard van collectieve herinneringen in het algemeen en van het gedeelde Europese historische geheugen in het bijzonder, en met name de vatbaarheid ervan voor politieke instrumentalisatie, wordt er gepleit voor de ontwikkeling van een cruciale "cultuur van herdenking". Een dergelijke cultuur vergt grotere inspanningen van nationale staten om zich op onbevooroordeelde wijze met hun respectieve verleden te verzoenen en tegelijkertijd gemeenschappelijke Europese waarden en beginselen te omarmen. In dat opzicht wordt benadrukt dat het onderwijs een doorslaggevende rol speelt in de ontwikkeling van een geïnformeerd historisch bewustzijn dat de basis vormt voor een overtuigde aanpak van niet alleen het verleden, maar ook het heden en de toekomst van Europa.

Europa voor de burgers (2014-2020)

10-09-2012

De bedoeling is om met deze nota een beknopt en kritisch overzicht te geven van het voorgestelde programma "Europa voor de burgers" 2014-2020, dat als doelstelling heeft het gedenken te versterken en de burgerparticipatie in Europa te vergroten. Op basis van een schets van eerdere initiatieven voor "actief burgerschap" op Europees niveau en het huidige programma "Europa voor de burgers", wordt de oorsprong van het nieuwe Commissievoorstel en de inhoud, alsmede de ontvangst daarvan door andere EU-instellingen ...

De bedoeling is om met deze nota een beknopt en kritisch overzicht te geven van het voorgestelde programma "Europa voor de burgers" 2014-2020, dat als doelstelling heeft het gedenken te versterken en de burgerparticipatie in Europa te vergroten. Op basis van een schets van eerdere initiatieven voor "actief burgerschap" op Europees niveau en het huidige programma "Europa voor de burgers", wordt de oorsprong van het nieuwe Commissievoorstel en de inhoud, alsmede de ontvangst daarvan door andere EU-instellingen en belanghebbenden geanalyseerd. Ook worden de respectieve sterke en zwakke punten onderzocht, waarna een aantal aanbevelingen volgt om het wetgevingsvoorstel te wijzigen.

Partners

Blijf verbonden

email update imageMailberichten

U kunt alles wat verband houdt met het Parlement volgen via ons systeem van mailberichten, waarbij updates rechtstreeks naar uw e-mailadres worden gestuurd. Zo kunt u onder meer op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EP-leden, de voorlichtingsdiensten of de Think Tank.

Het systeem is toegankelijk vanop alle webpagina's van het Parlement. Om u te abonneren en updates over de Think Tank te ontvangen, dient u alleen uw e-mailadres in te vullen en aan te geven voor welk onderwerp u belangstelling heeft en hoe vaak (dagelijks, wekelijks of maandelijks) u updates wenst te ontvangen. Om uw aanmelding te bevestigen, klikt u op een link die u via e-mail zal worden toegestuurd.

RSS imageRSS-feeds

Volg al het nieuws en de updates op de website van het Europees Parlement via onze RSS-feed.

Klik op de onderstaande link om uw feed te configureren.