21

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Zoekterm
Datum

Europese Centrale Bank (ECB)

01-02-2018

De Europese Centrale Bank is de centrale instelling van de economische en monetaire unie en zij is sinds 1 januari 1999 verantwoordelijk voor de uitvoering van het monetair beleid voor de eurozone. De ECB vormt samen met de nationale centrale banken van alle EU-lidstaten het Europees Stelsel van centrale banken. De primaire doelstelling van het Europees Stelsel van centrale banken is de handhaving van de prijsstabiliteit. Sinds 4 november 2014 is de ECB belast met specifieke taken betreffende beleid ...

De Europese Centrale Bank is de centrale instelling van de economische en monetaire unie en zij is sinds 1 januari 1999 verantwoordelijk voor de uitvoering van het monetair beleid voor de eurozone. De ECB vormt samen met de nationale centrale banken van alle EU-lidstaten het Europees Stelsel van centrale banken. De primaire doelstelling van het Europees Stelsel van centrale banken is de handhaving van de prijsstabiliteit. Sinds 4 november 2014 is de ECB belast met specifieke taken betreffende beleid in verband met prudentieel toezicht op kredietinstellingen binnen het kader van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme. Als bankentoezichthouder vervult de ECB eveneens een adviserende rol bij de afwikkelingsplannen van kredietinstellingen.

De Europese Investeringsbank

01-02-2018

De Europese Investeringsbank (EIB) bevordert de doelstellingen van de Europese Unie door projectfinanciering op de lange termijn, garanties en advies beschikbaar te stellen. Zij ondersteunt zowel projecten binnen als buiten de EU. De aandeelhouders van de bank zijn de EU-lidstaten. De EIB is de meerderheidsaandeelhouder in het Europees Investeringsfonds (EIF) en vormt samen met laatstgenoemde de EIB-groep. Binnen het investeringsplan voor Europa als voorgesteld door de Commissie is de EIB-groep onderdeel ...

De Europese Investeringsbank (EIB) bevordert de doelstellingen van de Europese Unie door projectfinanciering op de lange termijn, garanties en advies beschikbaar te stellen. Zij ondersteunt zowel projecten binnen als buiten de EU. De aandeelhouders van de bank zijn de EU-lidstaten. De EIB is de meerderheidsaandeelhouder in het Europees Investeringsfonds (EIF) en vormt samen met laatstgenoemde de EIB-groep. Binnen het investeringsplan voor Europa als voorgesteld door de Commissie is de EIB-groep onderdeel van een overkoepelende strategie die erop gericht is de grote investeringskloof te dichten door investeerders vrij te stellen van sommige intrinsieke risico's van projecten.

Algemeen fiscaal beleid

01-02-2018

De bevoegdheid om belastingen te heffen, is in handen van de lidstaten. De EU heeft op dit gebied slechts beperkte bevoegdheden. Aangezien het fiscaal beleid van de EU gericht is op het soepel functioneren van de interne markt, is de harmonisering van indirecte belastingheffing eerder aangepakt dan die van directe belastingheffing. De strijd tegen schadelijke belastingontwijking en -ontduiking is een recente beleidsprioriteit geworden. Fiscale maatregelen moeten unaniem worden aangenomen door de ...

De bevoegdheid om belastingen te heffen, is in handen van de lidstaten. De EU heeft op dit gebied slechts beperkte bevoegdheden. Aangezien het fiscaal beleid van de EU gericht is op het soepel functioneren van de interne markt, is de harmonisering van indirecte belastingheffing eerder aangepakt dan die van directe belastingheffing. De strijd tegen schadelijke belastingontwijking en -ontduiking is een recente beleidsprioriteit geworden. Fiscale maatregelen moeten unaniem worden aangenomen door de lidstaten. Het Europees Parlement heeft in dit verband een adviserende stem, behalve bij begrotingszaken, waarvoor het medewetgever is.

Europees monetair beleid

01-02-2018

Het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) bestaat uit de ECB en de nationale centrale banken van alle EU-lidstaten. De hoofddoelstelling van het ESCB is het handhaven van prijsstabiliteit. De besluiten van de Raad van Bestuur van de ECB worden, om deze hoofddoelstelling te bereiken, gestoeld op een monetaire beleidsstrategie met twee pijlers en uitgevoerd door middel van zowel standaard- als niet-standaardmaatregelen op het gebied van monetair beleid. De belangrijkste standaardinstrumenten ...

Het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) bestaat uit de ECB en de nationale centrale banken van alle EU-lidstaten. De hoofddoelstelling van het ESCB is het handhaven van prijsstabiliteit. De besluiten van de Raad van Bestuur van de ECB worden, om deze hoofddoelstelling te bereiken, gestoeld op een monetaire beleidsstrategie met twee pijlers en uitgevoerd door middel van zowel standaard- als niet-standaardmaatregelen op het gebied van monetair beleid. De belangrijkste standaardinstrumenten van het monetaire beleid van de ECB zijn de openmarkttransacties, de permanente faciliteiten en het aanhouden van minimumreserves. De ECB heeft in reactie op de financiële crisis ook haar communicatiestrategie gewijzigd door vooruitlopende richtsnoeren te verstrekken voor de toekomstige richting van haar rentebeleid op grond van de vooruitzichten op het gebied van prijsstabiliteit. Bovendien heeft ze een aantal niet-standaardmaatregelen genomen op het gebied van monetair beleid. Hieronder vallen de aankoop van activa en overheidsobligaties op de secundaire markt, met als doel het waarborgen van prijsstabiliteit en de effectiviteit van het transmissiemechanisme voor het monetaire beleid.

TARGET (IM)BALANCES AT RECORD LEVEL: SHOULD WE WORRY?

16-11-2017

TARGET balances are the claims and liabilities of euro area national central banks (NCBs) with the ECB. TARGET balances add up to zero but the sum of the absolute value of these balances has grown substantially since 2008. The levels of TARGET balances within the Eurosystem has never been so high. In September 2017, Germany’s positive TARGET balance equalled €879 billion, which is over 25 percent of current German GDP. Luxembourg, Netherlands and Finland have also built up large claims relative to ...

TARGET balances are the claims and liabilities of euro area national central banks (NCBs) with the ECB. TARGET balances add up to zero but the sum of the absolute value of these balances has grown substantially since 2008. The levels of TARGET balances within the Eurosystem has never been so high. In September 2017, Germany’s positive TARGET balance equalled €879 billion, which is over 25 percent of current German GDP. Luxembourg, Netherlands and Finland have also built up large claims relative to their levels of GDP. On the other side, Italy (€432 billion) and Spain (€373 billion) have built up large negative balances. The ECB itself had a negative TARGET balance of €215 billion in September 2017.

DESIGN AND SEQUENCING OF EXIT FROM NONSTANDARD MONETARY POLICY MEASURES: WHAT SHOULD THE ECB “NEW NORMAL” LOOK LIKE?

16-11-2017

With the economic upswing in the euro area strengthening, both consumer and business confidence indicators at their highest levels since the beginning of the crisis, there is mounting pressure on the ECB for a change to its monetary policy stance. However, President Draghi has repeatedly stated that the programme of asset purchases will continue until the ECB “sees a sustained adjustment in the path of inflation consistent with its inflation aim”. Even though the recovery appears to be gaining momentum ...

With the economic upswing in the euro area strengthening, both consumer and business confidence indicators at their highest levels since the beginning of the crisis, there is mounting pressure on the ECB for a change to its monetary policy stance. However, President Draghi has repeatedly stated that the programme of asset purchases will continue until the ECB “sees a sustained adjustment in the path of inflation consistent with its inflation aim”. Even though the recovery appears to be gaining momentum, there is still a lot of slack in the euro-area economy (as well as significant heterogeneity between countries) and the inflation outlook is still well below the ECB’s target. In any case, however, exit strategies from unconventional monetary measures are likely to be implemented very gradually to preserve financial market stability. The normalisation of monetary policy will thus entail a long period characterised by large central banks’ balance sheets.

Extending Quantitative Easing: Are there Additional Risks for Financial Stability?

02-02-2017

Since March 2015, the ECB is engaged in an expanded asset purchase programme of private sector assets and sovereign bonds (so called quantitative easing or QE), which has been recently extended until December 2017, although at a slower pace. The aim of the programme is to ease monetary and financial conditions, making access to finance cheaper for firms and households. This tends to support investment and consumption and, ultimately, contributes to a return of inflation rates towards the ECB target ...

Since March 2015, the ECB is engaged in an expanded asset purchase programme of private sector assets and sovereign bonds (so called quantitative easing or QE), which has been recently extended until December 2017, although at a slower pace. The aim of the programme is to ease monetary and financial conditions, making access to finance cheaper for firms and households. This tends to support investment and consumption and, ultimately, contributes to a return of inflation rates towards the ECB target.

Side Effects of Non-Standard Monetary Policy: How Long is the Short Run?

02-02-2017

In the short- to medium-run, non-standard monetary policy helps to stimulate the economy and stabilize financial markets. However, it is also widely acknowledged that side effects tend to materialize in the medium- to long-run. Thus, the time dimension is a crucial factor in assessing the riskiness of this policy approach.

In the short- to medium-run, non-standard monetary policy helps to stimulate the economy and stabilize financial markets. However, it is also widely acknowledged that side effects tend to materialize in the medium- to long-run. Thus, the time dimension is a crucial factor in assessing the riskiness of this policy approach.

Brexit - Possible Economic Impact for the Euro Area and the EU

15-12-2016

On 23 June 2016 the UK held a referendum on its membership in the EU. The majority of the British people voted for Britain’s exit from the EU (Brexit). The British Prime Minister announced her intentions to trigger the EU withdrawal procedure before the end of March 2017. Issues to be address pertain to the short run, when the impact of the uncertainty is key. In the longer term trade disintegration is likely to play a powerful role. Brexit is also a manifestation of discontent among EU citizens ...

On 23 June 2016 the UK held a referendum on its membership in the EU. The majority of the British people voted for Britain’s exit from the EU (Brexit). The British Prime Minister announced her intentions to trigger the EU withdrawal procedure before the end of March 2017. Issues to be address pertain to the short run, when the impact of the uncertainty is key. In the longer term trade disintegration is likely to play a powerful role. Brexit is also a manifestation of discontent among EU citizens and could therefore provide an opportunity for far-reaching reforms that would make the euro stronger? This document was provided by Policy Department A at the request of the IMCO Committee.

Why Has ECB’s Very Accommodative Monetary Policy Not Yet Triggered a Rebound of Investment?

15-06-2016

The European Central Bank has adopted a series of unconventional monetary policy measures to combat the financial crisis and ward off the risks of a too prolonged period of low inflation. The policy package has led to a tangible improvement in borrowing conditions for both households and firms. Sovereign bond rates have reached record low levels even at relative long maturities in several euro-area countries. In theory lower financing costs should support consumption and investment via the increase ...

The European Central Bank has adopted a series of unconventional monetary policy measures to combat the financial crisis and ward off the risks of a too prolonged period of low inflation. The policy package has led to a tangible improvement in borrowing conditions for both households and firms. Sovereign bond rates have reached record low levels even at relative long maturities in several euro-area countries. In theory lower financing costs should support consumption and investment via the increase in bank lending and bond or stock issuance. In practice the main beneficiaries of ECB very accommodative monetary policy seem to be for governments via lower interest payments, while the effects on private spending and, in particular, capital formation have been limited, so far.

Toekomstige activiteiten

19-11-2018
Workshop "EU preparedness against CBRN weapons"
Workshop -
SEDE
19-11-2018
European Cultural Heritage
Diverse activiteiten -
CULT
19-11-2018
Hearing: Cross-border family disputes: safeguarding children’s rights
Hoorzitting -
JURI

Partners

Blijf verbonden

email update imageMailberichten

U kunt alles wat verband houdt met het Parlement volgen via ons systeem van mailberichten, waarbij updates rechtstreeks naar uw e-mailadres worden gestuurd. Zo kunt u onder meer op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EP-leden, de voorlichtingsdiensten of de Think Tank.

Het systeem is toegankelijk vanop alle webpagina's van het Parlement. Om u te abonneren en updates over de Think Tank te ontvangen, dient u alleen uw e-mailadres in te vullen en aan te geven voor welk onderwerp u belangstelling heeft en hoe vaak (dagelijks, wekelijks of maandelijks) u updates wenst te ontvangen. Om uw aanmelding te bevestigen, klikt u op een link die u via e-mail zal worden toegestuurd.

RSS imageRSS-feeds

Volg al het nieuws en de updates op de website van het Europees Parlement via onze RSS-feed.

Klik op de onderstaande link om uw feed te configureren.

widget imageRSS widgets

Klik op de onderstaande knop om aan uw pagina's een widget met de beschikbare Think Tank publicaties toe te voegen.

RSS-widget maken