10

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Zoekterm
Datum

Research for PECH Committee - Fisheries in Mauritania and the European Union

15-03-2018

This information note on the fisheries sector in Mauritania was prepared for the delegation of the PECH Committee which will be carrying out a visit from 2 to 6 April 2018. This note provides a description of the fisheries in Mauritania’s maritime areas and an analysis of the fisheries agreement with the European Union.

This information note on the fisheries sector in Mauritania was prepared for the delegation of the PECH Committee which will be carrying out a visit from 2 to 6 April 2018. This note provides a description of the fisheries in Mauritania’s maritime areas and an analysis of the fisheries agreement with the European Union.

Het gemeenschappelijk visserijbeleid: ontstaan en ontwikkeling

01-01-2018

Het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) werd voor het eerst opgenomen in het Verdrag van Rome. Aanvankelijk gekoppeld aan het landbouwbeleid, nam het na verloop van tijd een steeds onafhankelijker positie in. De hoofddoelstelling van het in 2002 hervormde GVB is het verzekeren van een duurzame visserijsector en het garanderen van stabiele inkomens en werkgelegenheid voor vissers. Het Verdrag van Lissabon voorziet in verschillende wijzigingen in het visserijbeleid. In 2013 bereikten de Raad en ...

Het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) werd voor het eerst opgenomen in het Verdrag van Rome. Aanvankelijk gekoppeld aan het landbouwbeleid, nam het na verloop van tijd een steeds onafhankelijker positie in. De hoofddoelstelling van het in 2002 hervormde GVB is het verzekeren van een duurzame visserijsector en het garanderen van stabiele inkomens en werkgelegenheid voor vissers. Het Verdrag van Lissabon voorziet in verschillende wijzigingen in het visserijbeleid. In 2013 bereikten de Raad en het Parlement een akkoord over een nieuw GVB voor de ecologische, economische en sociale duurzaamheid van visserij- en aquacultuuractiviteiten op de lange termijn.

Instandhouding van visbestanden

01-01-2018

Om de visbestanden in stand te houden, is het nodig deze bestanden ecologisch duurzaam te exploiteren en de sector voor de lange termijn levensvatbaar te maken. Hiertoe zijn diverse Europese normen opgesteld die de toegang tot de EU-wateren, de verdeling en het gebruik van visbestanden, de totaal toegestane vangsten, de beperking van de visserij-inspanning en andere technische maatregelen regelen.

Om de visbestanden in stand te houden, is het nodig deze bestanden ecologisch duurzaam te exploiteren en de sector voor de lange termijn levensvatbaar te maken. Hiertoe zijn diverse Europese normen opgesteld die de toegang tot de EU-wateren, de verdeling en het gebruik van visbestanden, de totaal toegestane vangsten, de beperking van de visserij-inspanning en andere technische maatregelen regelen.

Structurele steun aan de visserij

01-01-2018

Het Europese visserijbeleid, dat aanvankelijk door het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) werd gefinancierd, werd voor de periode 2007-2013 gefinancierd door het Europees Visserijfonds (EVF) en wordt momenteel gefinancierd door het nieuwe Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), dat voor de periode 2014-2020 een begroting van 6,4 miljard EUR heeft. Het EFMZV ondersteunt vissers bij de overgang naar duurzame visserij, ondersteunt kustgemeenschappen bij ...

Het Europese visserijbeleid, dat aanvankelijk door het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) werd gefinancierd, werd voor de periode 2007-2013 gefinancierd door het Europees Visserijfonds (EVF) en wordt momenteel gefinancierd door het nieuwe Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), dat voor de periode 2014-2020 een begroting van 6,4 miljard EUR heeft. Het EFMZV ondersteunt vissers bij de overgang naar duurzame visserij, ondersteunt kustgemeenschappen bij het diversifiëren van hun economieën en financiert projecten om nieuwe banen te scheppen en de levensstandaard aan de Europese kusten te verbeteren.

Internationale betrekkingen op visserijgebied

01-01-2018

Om juridische, ecologische, economische en sociale bestuurskaders op het gebied van duurzame visserij te bevorderen, toegang te krijgen tot belangrijke visgebieden in de wereld of om de toezicht op en controle en bewaking van de visserijactiviteiten te bevorderen om illegale vangsten te bestrijden, heeft de Europese Unie meer dan 20 internationale visserijovereenkomsten gesloten. De Europese Unie sluit bilaterale overeenkomsten, zoals partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij, of multilaterale ...

Om juridische, ecologische, economische en sociale bestuurskaders op het gebied van duurzame visserij te bevorderen, toegang te krijgen tot belangrijke visgebieden in de wereld of om de toezicht op en controle en bewaking van de visserijactiviteiten te bevorderen om illegale vangsten te bestrijden, heeft de Europese Unie meer dan 20 internationale visserijovereenkomsten gesloten. De Europese Unie sluit bilaterale overeenkomsten, zoals partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij, of multilaterale overeenkomsten, zoals overeenkomsten met regionale visserijorganisaties en internationale verdragen.

Het geïntegreerd maritiem beleid

01-01-2018

Het geïntegreerd maritiem beleid (GMB) is een holistische benadering van alle maritieme beleidsaangelegenheden van de EU. Vanuit de gedachte dat de Unie, door een gezamenlijk beleid inzake de zeeën en oceanen vast te stellen, tot een hogere opbrengst kan komen met geringere schade voor het milieu, bestrijkt het GMB uiteenlopende terreinen, zoals visserij en aquacultuur, scheepvaart en zeehavens, het mariene milieu, marien onderzoek, offshore-energie, scheepsbouw en aanverwante bedrijfstakken, maritiem ...

Het geïntegreerd maritiem beleid (GMB) is een holistische benadering van alle maritieme beleidsaangelegenheden van de EU. Vanuit de gedachte dat de Unie, door een gezamenlijk beleid inzake de zeeën en oceanen vast te stellen, tot een hogere opbrengst kan komen met geringere schade voor het milieu, bestrijkt het GMB uiteenlopende terreinen, zoals visserij en aquacultuur, scheepvaart en zeehavens, het mariene milieu, marien onderzoek, offshore-energie, scheepsbouw en aanverwante bedrijfstakken, maritiem toezicht, maritiem en kusttoerisme, werkgelegenheid, ontwikkeling van kustregio's en externe betrekkingen in maritieme zaken.

Research for PECH Committee - Fisheries in Japan

15-08-2017

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

RESEARCH FOR PECH COMMITTEE - Fisheries in Madeira

15-06-2017

The overview of the fisheries in Madeira was prepared to provide information for the mission of the Committee of Fisheries to Madeira in 2017 (22-25 May).

The overview of the fisheries in Madeira was prepared to provide information for the mission of the Committee of Fisheries to Madeira in 2017 (22-25 May).

Thailand in 2016: Restoring Democracy or Reversing it?

18-04-2016

After staging a military coup against the Yingluck Shinawatra government, a junta has been ruling Thailand since 22 May 2014. It has drastically restricted political activities and freedom of speech. There have been numerous human rights abuses, including torture. Under a ‘roadmap to democracy’, a referendum on a new constitution is planned for August 2017 and could be followed by elections at a later stage. However, the military might retain power until the king’s successor accedes to the throne ...

After staging a military coup against the Yingluck Shinawatra government, a junta has been ruling Thailand since 22 May 2014. It has drastically restricted political activities and freedom of speech. There have been numerous human rights abuses, including torture. Under a ‘roadmap to democracy’, a referendum on a new constitution is planned for August 2017 and could be followed by elections at a later stage. However, the military might retain power until the king’s successor accedes to the throne, in order to guarantee stability. Despite close trade ties, the EU has suspended the signing of a partnership and cooperation agreement and negotiations on a free trade agreement until democracy is restored. In April 2015, Thailand received a ‘yellow card’ warning by the European Commission for problems relating to illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.

Fisheries in Reunion

15-09-2015

European outermost regions including Reunion are important providers of seafood to the Europeans. Adversely, fisheries play an important role in the economy of insular regions. These remote territories experience specific hardships in relation to their economic development, due to their location, limited range of activities in which they can sustain a competitive advantage. The recent EU fisheries policy change and the expected national compensation scheme for the outermost regions are to remedy ...

European outermost regions including Reunion are important providers of seafood to the Europeans. Adversely, fisheries play an important role in the economy of insular regions. These remote territories experience specific hardships in relation to their economic development, due to their location, limited range of activities in which they can sustain a competitive advantage. The recent EU fisheries policy change and the expected national compensation scheme for the outermost regions are to remedy these difficulties and promote further integration to the single market. Whether these respond the islanders' needs is the question to ask.

Partners

Blijf verbonden

email update imageMailberichten

U kunt alles wat verband houdt met het Parlement volgen via ons systeem van mailberichten, waarbij updates rechtstreeks naar uw e-mailadres worden gestuurd. Zo kunt u onder meer op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EP-leden, de voorlichtingsdiensten of de Think Tank.

Het systeem is toegankelijk vanop alle webpagina's van het Parlement. Om u te abonneren en updates over de Think Tank te ontvangen, dient u alleen uw e-mailadres in te vullen en aan te geven voor welk onderwerp u belangstelling heeft en hoe vaak (dagelijks, wekelijks of maandelijks) u updates wenst te ontvangen. Om uw aanmelding te bevestigen, klikt u op een link die u via e-mail zal worden toegestuurd.

RSS imageRSS-feeds

Volg al het nieuws en de updates op de website van het Europees Parlement via onze RSS-feed.

Klik op de onderstaande link om uw feed te configureren.