12

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Zoekterm
Datum

Achievements of the Committee on Petitions during the 2014-2019 parliamentary term and challenges for the future

03-07-2019

During the 2014-19 parliamentary term the European Union and notably the European Parliament, through its dedicated Committee on Petitions (PETI), has continued to uphold the right of citizens to petition the EP to raise issues and concerns and to call for redress and action in areas of EU competence, by mobilising institutions and Member States both on issues at the centre of the political debate, and on ‘‘orphan’’ or ‘‘dormant’’ issues. With the aim of better serving EU citizens, the Committee ...

During the 2014-19 parliamentary term the European Union and notably the European Parliament, through its dedicated Committee on Petitions (PETI), has continued to uphold the right of citizens to petition the EP to raise issues and concerns and to call for redress and action in areas of EU competence, by mobilising institutions and Member States both on issues at the centre of the political debate, and on ‘‘orphan’’ or ‘‘dormant’’ issues. With the aim of better serving EU citizens, the Committee on Petitions has developed a Petitions Web Portal, adopted new and updated Guidelines, created a Petitions Network and a special Working Group on Child Welfare Issues. PETI continued to examine a high number of petitions raising issues in all areas of EU activity. In the 9th legislature, PETI could strengthen its achievements by exploring innovative ways to achieve effective solutions for the petitioners.

The protection of fundamental rights in the EU: European Parliament achievements during the 2014-2019 legislative term and challenges for the future

17-04-2019

In the years between 2014 and 2019, the EU has faced serious challenges related to the protection of fundamental rights within its territory, notably in connection to the Rule of Law (RoL) and democracy in some EU Member States. The Commission and the European Parliament (EP), led by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), have addressed these challenges by activating - for the first time since its introduction in the Treaties - the procedure foreseen in art. 7.1 TEU, respectively ...

In the years between 2014 and 2019, the EU has faced serious challenges related to the protection of fundamental rights within its territory, notably in connection to the Rule of Law (RoL) and democracy in some EU Member States. The Commission and the European Parliament (EP), led by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), have addressed these challenges by activating - for the first time since its introduction in the Treaties - the procedure foreseen in art. 7.1 TEU, respectively against Poland and against Hungary. The EP has also consolidated its former requests under the proposal for an EU mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental rights (EU DRF Pact). Important legislative dossiers on procedural rights were approved (presumption of innocence, safeguards for children in criminal proceedings, legal aid). While the EP continued to report annually on the situation of fundamental rights in the EU and on traditional issues of interest (among which minorities, Roma, anti-Semitism, right-wing extremism, prisons, media freedom, as well as follow up activities on mass surveillance and CIA), it has also addressed new issues, such as protection of whistle-blowers (a Commission proposal was issued following insistence of the EP), islamophobia, afrophobia and fundamental rights of intersex persons. The EP has also adopted resolutions on the situation in specific Member States, such as Malta, Slovakia, Romania, expressing Rule of Law concerns. Among the challenges that remain open for the next term are the art. 7 TEU procedures against Hungary and Poland, the strengthening of the protection of art. 2 TEU values including through the promotion of the EU DRF Pact, the EU accession to the ECHR, the enhancement of the EU and EP monitoring mechanisms, the adoption of pending files, including the Rule of Law conditionality for EU funds, the Rights and Values and Justice programmes, the equal treatment directive, the reform of the transparency regulation and, in the longer term; the reform of the Treaties.

Vrij verkeer van personen

01-03-2018

Het recht van vrij verkeer en verblijf van personen binnen de EU vormt de hoeksteen van het burgerschap van de Unie dat in 1992 met het Verdrag van Maastricht werd ingevoerd. De geleidelijke afschaffing van de binnengrenzen in het kader van de Schengenakkoorden werd gevolgd door de vaststelling van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden. Ondanks het grote belang van dit recht, zijn ...

Het recht van vrij verkeer en verblijf van personen binnen de EU vormt de hoeksteen van het burgerschap van de Unie dat in 1992 met het Verdrag van Maastricht werd ingevoerd. De geleidelijke afschaffing van de binnengrenzen in het kader van de Schengenakkoorden werd gevolgd door de vaststelling van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden. Ondanks het grote belang van dit recht, zijn er tien jaar na de termijn voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn nog steeds aanzienlijke belemmeringen voor de tenuitvoerlegging ervan.

De bescherming van de grondrechten in de EU

01-03-2018

De Europese Unie is gegrondvest op de waarden van eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren, zoals bepaald in artikel 2 VEU. Om te waarborgen dat deze waarden in acht worden genomen, voorziet artikel 7 VEU in een EU-mechanisme om ernstige en voortdurende schendingen van EU-waarden door een lidstaat te constateren en eventueel sancties op te leggen. Dat ...

De Europese Unie is gegrondvest op de waarden van eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren, zoals bepaald in artikel 2 VEU. Om te waarborgen dat deze waarden in acht worden genomen, voorziet artikel 7 VEU in een EU-mechanisme om ernstige en voortdurende schendingen van EU-waarden door een lidstaat te constateren en eventueel sancties op te leggen. Dat is onlangs voor het eerst geactiveerd. De EU is ook gebonden aan haar Handvest van de grondrechten, dat de rechten bevat die de Unie en de lidstaten moeten eerbiedigen bij de uitvoering van EU-wetgeving. De EU heeft zich voorts ertoe verbonden om toe te treden tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

De Europese Ombudsman

01-10-2017

De Europese Ombudsman verricht onderzoek naar gevallen van wanbeheer bij instellingen, organen, bureaus en agentschappen van de Europese Unie, hetzij op eigen initiatief, hetzij op basis van klachten die hem door burgers van de Unie zijn voorgelegd. De Ombudsman wordt door het Europees Parlement voor de duur van de zittingsperiode gekozen.

De Europese Ombudsman verricht onderzoek naar gevallen van wanbeheer bij instellingen, organen, bureaus en agentschappen van de Europese Unie, hetzij op eigen initiatief, hetzij op basis van klachten die hem door burgers van de Unie zijn voorgelegd. De Ombudsman wordt door het Europees Parlement voor de duur van de zittingsperiode gekozen.

Het recht om een verzoekschrift in te dienen

01-10-2017

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht heeft iedere burger van de Europese Unie het recht een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten, in de vorm van een klacht of een verzoek, betreffende een onderwerp dat tot de werkterreinen van de Europese Unie behoort. De verzoekschriften worden behandeld door de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement. Zij beslist over de ontvankelijkheid ervan en neemt de afhandeling voor haar rekening.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht heeft iedere burger van de Europese Unie het recht een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten, in de vorm van een klacht of een verzoek, betreffende een onderwerp dat tot de werkterreinen van de Europese Unie behoort. De verzoekschriften worden behandeld door de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement. Zij beslist over de ontvankelijkheid ervan en neemt de afhandeling voor haar rekening.

The European Accessibility Act

15-08-2016

TThis paper, produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, looks into the Commission proposal for a European Accessibility Act. It briefly describes its contents, the Council discussions on the proposal, its Impact Assessment and the main points of contention, as well as the views of disability advocacy groups, as well as of the business and industry organisations, both on the act and on its articles. A series of suggestions and recommendations are proposed with ...

TThis paper, produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, looks into the Commission proposal for a European Accessibility Act. It briefly describes its contents, the Council discussions on the proposal, its Impact Assessment and the main points of contention, as well as the views of disability advocacy groups, as well as of the business and industry organisations, both on the act and on its articles. A series of suggestions and recommendations are proposed with the objective of ensuring that the Act can effectively achieve its declared aims: implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities by fostering the integration of disabled persons in society and guaranteeing equal access to goods and services.

Empowering women on the Internet

30-10-2015

Upon request of the FEMM Committee, the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs examined the actions taken at the international and European level to empower women on the Internet. The research aims at exploring the opportunities, risks/threats and challenges for women in relation to the digital world and the Internet, notably in the areas of employment, entrepreneurship, cyber-activism, stereotyping, harassment, sexual violence and trafficking/modern ...

Upon request of the FEMM Committee, the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs examined the actions taken at the international and European level to empower women on the Internet. The research aims at exploring the opportunities, risks/threats and challenges for women in relation to the digital world and the Internet, notably in the areas of employment, entrepreneurship, cyber-activism, stereotyping, harassment, sexual violence and trafficking/modern slavery.

Privacy and Data Protection Implications of the Civil Use of Drones

10-06-2015

At the request of the LIBE Committee, this research addresses the implications of the integration of drones for civilian use into the European civil aviation system. It notably looks into the EU policy on drones and the potential impacts on citizens' right to privacy and data protection, as well as on security and safety. The research concludes that a series of important pre-conditions still need to be addressed and met in order to ensure that drones do not pose serious risks for citizens' fundamental ...

At the request of the LIBE Committee, this research addresses the implications of the integration of drones for civilian use into the European civil aviation system. It notably looks into the EU policy on drones and the potential impacts on citizens' right to privacy and data protection, as well as on security and safety. The research concludes that a series of important pre-conditions still need to be addressed and met in order to ensure that drones do not pose serious risks for citizens' fundamental rights to privacy and data protection, to security and to safety.

Routine Tail-Docking of Pigs

25-11-2014

Upon request of the PETI committee, the present In Depth Analysis examines the issues raised in Petition 0336/2012, the legal framework on the protection of pigs, the level of implementation of the Directive on the protection of pigs in relation to tail-docking on the basis of the available information, the actions being carried out, or that could be carried out, to ensure proper implementation by Member States of the Directive requirements.

Upon request of the PETI committee, the present In Depth Analysis examines the issues raised in Petition 0336/2012, the legal framework on the protection of pigs, the level of implementation of the Directive on the protection of pigs in relation to tail-docking on the basis of the available information, the actions being carried out, or that could be carried out, to ensure proper implementation by Member States of the Directive requirements.

Partners

Blijf verbonden

email update imageMailberichten

U kunt alles wat verband houdt met het Parlement volgen via ons systeem van mailberichten, waarbij updates rechtstreeks naar uw e-mailadres worden gestuurd. Zo kunt u onder meer op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EP-leden, de voorlichtingsdiensten of de Think Tank.

Het systeem is toegankelijk vanop alle webpagina's van het Parlement. Om u te abonneren en updates over de Think Tank te ontvangen, dient u alleen uw e-mailadres in te vullen en aan te geven voor welk onderwerp u belangstelling heeft en hoe vaak (dagelijks, wekelijks of maandelijks) u updates wenst te ontvangen. Om uw aanmelding te bevestigen, klikt u op een link die u via e-mail zal worden toegestuurd.

RSS imageRSS-feeds

Volg al het nieuws en de updates op de website van het Europees Parlement via onze RSS-feed.

Klik op de onderstaande link om uw feed te configureren.