6

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Zoekterm
Datum

FOCUS OP: Duaal onderwijs: een brug over woelig water?

15-10-2014

Werkervaring wordt in het bedrijfsleven heel belangrijk geacht en voor starters op de arbeidsmarkt vormt gebrek aan die ervaring een belangrijk obstakel. Veel jongeren bevinden zich in een vicieuze cirkel: zij vinden geen eerste baan en worden vervolgens nergens aangenomen omdat zij geen werkervaring hebben. Leercontracten zijn aantoonbaar van grote invloed op de bevordering van de jeugdwerkgelegenheid, en het is in belangrijke mate aan deze vorm van onderwijs te danken dat sommige Europese landen ...

Werkervaring wordt in het bedrijfsleven heel belangrijk geacht en voor starters op de arbeidsmarkt vormt gebrek aan die ervaring een belangrijk obstakel. Veel jongeren bevinden zich in een vicieuze cirkel: zij vinden geen eerste baan en worden vervolgens nergens aangenomen omdat zij geen werkervaring hebben. Leercontracten zijn aantoonbaar van grote invloed op de bevordering van de jeugdwerkgelegenheid, en het is in belangrijke mate aan deze vorm van onderwijs te danken dat sommige Europese landen een lage jeugdwerkloosheid kennen. Zowel in de mededeling Een andere kijk op onderwijs als in de mededeling van 2013 over jeugdwerkgelegenheid spoorde de Europese Commissie de lidstaten aan tot meer inzet voor de ontwikkeling van beroepsonderwijs en -opleiding (BOO) van wereldniveau om de kwaliteit van de beroepsvaardigheden te verbeteren, en voor de bevordering van werkplekleren, inclusief leercontracten en leerplaatsen van hoog niveau en duale onderwijsstelsels. In datzelfde verband bracht het Europees Parlement (EP) op verzoek van zijn Commissie cultuur en onderwijs een studie uit waarin de sterke en zwakke punten van duaal onderwijs worden geanalyseerd en waarin de beleidsontwikkelingen in de EU-28 met betrekking tot de invoering en/of verbetering van deze vorm van leren onder de loep worden genomen.

Focus on: European Qualifications Framework

16-09-2013

The EQF is a translation grid for qualifications around Europe and at its core are eight reference levels, covering basic to most advanced qualifications. Each country is expected to classify its national qualifications into the eight EQF levels by means of its National Qualifications Framework (NQF) or the levels of its national qualifications system. The EQF is a concrete instrument to promote lifelong learning, mobility, skills and jobs of citizens throughout Europe, indispensable for achieving ...

The EQF is a translation grid for qualifications around Europe and at its core are eight reference levels, covering basic to most advanced qualifications. Each country is expected to classify its national qualifications into the eight EQF levels by means of its National Qualifications Framework (NQF) or the levels of its national qualifications system. The EQF is a concrete instrument to promote lifelong learning, mobility, skills and jobs of citizens throughout Europe, indispensable for achieving more and better jobs and growth, as Europe faces the challenges of becoming an advanced, knowledge-based economy.

Focus on: Early School Leaving in the European Union

15-04-2013

Investment in education and training contributes significantly to economic growth and is pivotal to the EU's current and future competitiveness, while enhancing active citizenship, personal development and well-being. Still, many young Europeans are currently lacking a perspective for their future. Some of them leave the education system without having the skills or qualifications which are now seen as necessary to make a successful transition to the labour market and for active participation in ...

Investment in education and training contributes significantly to economic growth and is pivotal to the EU's current and future competitiveness, while enhancing active citizenship, personal development and well-being. Still, many young Europeans are currently lacking a perspective for their future. Some of them leave the education system without having the skills or qualifications which are now seen as necessary to make a successful transition to the labour market and for active participation in today's knowledge-based economy.

Structural and Cohesion Policies for 2020 : Tools to Overcome the Crisis

15-11-2011

This note illustrates the crucial contribution of structural and cohesion policies to the "Europe 2020" strategy. It also highlights the role that the Parliament could play in strengthening these policies, which are all subject to the ordinary legislative procedure and will all undergo a far-reaching reform by 2014.

This note illustrates the crucial contribution of structural and cohesion policies to the "Europe 2020" strategy. It also highlights the role that the Parliament could play in strengthening these policies, which are all subject to the ordinary legislative procedure and will all undergo a far-reaching reform by 2014.

'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' - Working documents of Joint Parliamentary Meeting held on 13-14 April 2011

15-03-2011

Working group I : Cooperation in the area of freedom security and justice - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "cooperation in the Area of Freedom Security and Justice" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers various issues, such as borders, visas, migration and asylum, as well as police and judicial cooperation in criminal matters. Working ...

Working group I : Cooperation in the area of freedom security and justice - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "cooperation in the Area of Freedom Security and Justice" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers various issues, such as borders, visas, migration and asylum, as well as police and judicial cooperation in criminal matters. Working group II : Integration of citizens - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "Integration of Citizens" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers issues related to cultural diversity and education aspects as crucial factors to the success of the integration process of the Western Balkans to the European Union.

Het structuur- en cohesiebeleid na het Verdrag van Lissabon

15-02-2010

Het moge duidelijk zijn dat het Verdrag van Lissabon grote gevolgen zal hebben voor het structuur- en cohesiebeleid. Deze studie analyseert de wijzigingen in het beleid die onder de bevoegdheid van het Directoraat B van het Directoraatgeneraal intern beleid van het Europees Parlement vallen (van institutionele, procedurele en financiële aard, alsmede beleid dat hoofdzakelijk een juridische basis heeft).

Het moge duidelijk zijn dat het Verdrag van Lissabon grote gevolgen zal hebben voor het structuur- en cohesiebeleid. Deze studie analyseert de wijzigingen in het beleid die onder de bevoegdheid van het Directoraat B van het Directoraatgeneraal intern beleid van het Europees Parlement vallen (van institutionele, procedurele en financiële aard, alsmede beleid dat hoofdzakelijk een juridische basis heeft).

Partners

Blijf verbonden

email update imageMailberichten

U kunt alles wat verband houdt met het Parlement volgen via ons systeem van mailberichten, waarbij updates rechtstreeks naar uw e-mailadres worden gestuurd. Zo kunt u onder meer op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EP-leden, de voorlichtingsdiensten of de Think Tank.

Het systeem is toegankelijk vanop alle webpagina's van het Parlement. Om u te abonneren en updates over de Think Tank te ontvangen, dient u alleen uw e-mailadres in te vullen en aan te geven voor welk onderwerp u belangstelling heeft en hoe vaak (dagelijks, wekelijks of maandelijks) u updates wenst te ontvangen. Om uw aanmelding te bevestigen, klikt u op een link die u via e-mail zal worden toegestuurd.

RSS imageRSS-feeds

Volg al het nieuws en de updates op de website van het Europees Parlement via onze RSS-feed.

Klik op de onderstaande link om uw feed te configureren.