58

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Auteur
Datum

Mensenrechten

01-05-2018

De Europese Unie zet zich in haar externe betrekkingen in voor de ondersteuning van democratie en mensenrechten, overeenkomstig haar oprichtingsbeginselen van vrijheid, democratie en de eerbiediging van de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat. De EU streeft ernaar om de mensenrechten in al haar beleidsmaatregelen en programma's te integreren, en zij beschikt over verschillende beleidsinstrumenten inzake mensenrechten ten behoeve van specifieke acties — waaronder de financiering ...

De Europese Unie zet zich in haar externe betrekkingen in voor de ondersteuning van democratie en mensenrechten, overeenkomstig haar oprichtingsbeginselen van vrijheid, democratie en de eerbiediging van de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat. De EU streeft ernaar om de mensenrechten in al haar beleidsmaatregelen en programma's te integreren, en zij beschikt over verschillende beleidsinstrumenten inzake mensenrechten ten behoeve van specifieke acties — waaronder de financiering van specifieke projecten via de financieringsinstrumenten van de EU.

EU-Mauritius fisheries agreement: New protocol

11-04-2018

European Parliament consent is requested for the conclusion of a new protocol associated with the EU's fisheries agreement with Mauritius. The protocol, allowing EU vessels to fish in Mauritian waters and setting out the fishing opportunities available to the EU fleet, as well as the EU financial contribution, will be the subject of a plenary vote during the April session.

European Parliament consent is requested for the conclusion of a new protocol associated with the EU's fisheries agreement with Mauritius. The protocol, allowing EU vessels to fish in Mauritian waters and setting out the fishing opportunities available to the EU fleet, as well as the EU financial contribution, will be the subject of a plenary vote during the April session.

Drie buurlanden in de zuidelijke Kaukasus die deel uitmaken van het Oostelijk Partnerschap

01-02-2018

Het Oostelijk Partnerschap van de EU, dat in 2009 werd gelanceerd, bestaat uit zes staten die deel uitmaakten van de voormalige Sovjet-Unie: Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, Moldavië en Oekraïne. Het werd opgericht om de politieke, sociale en economische hervormingsinspanningen in deze landen te ondersteunen, teneinde democratisering en goed bestuur, energiezekerheid, milieubescherming, en economische en sociale ontwikkeling te stimuleren. Al deze landen maken deel uit van de Parlementaire ...

Het Oostelijk Partnerschap van de EU, dat in 2009 werd gelanceerd, bestaat uit zes staten die deel uitmaakten van de voormalige Sovjet-Unie: Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, Moldavië en Oekraïne. Het werd opgericht om de politieke, sociale en economische hervormingsinspanningen in deze landen te ondersteunen, teneinde democratisering en goed bestuur, energiezekerheid, milieubescherming, en economische en sociale ontwikkeling te stimuleren. Al deze landen maken deel uit van de Parlementaire Vergadering Euronest, met uitzondering van Belarus, waarvan het lidmaatschap werd opgeschort.

Het Europees nabuurschapsbeleid

01-01-2018

Het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) heeft betrekking op Algerije, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Egypte, Georgië, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Moldavië, Marokko, Oekraïne, Palestina, Syrië en Tunesië. Het heeft als doel de welvaart, stabiliteit en veiligheid van iedereen te versterken. Het is gebaseerd op democratie, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten en bestaat uit bilaterale beleidsafspraken tussen de EU en de respectieve partnerlanden, die worden aangevuld door regionale ...

Het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) heeft betrekking op Algerije, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Egypte, Georgië, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Moldavië, Marokko, Oekraïne, Palestina, Syrië en Tunesië. Het heeft als doel de welvaart, stabiliteit en veiligheid van iedereen te versterken. Het is gebaseerd op democratie, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten en bestaat uit bilaterale beleidsafspraken tussen de EU en de respectieve partnerlanden, die worden aangevuld door regionale samenwerkingsinitiatieven: het Oostelijk Partnerschap en de Unie voor het Middellandse Zeegebied[1].

Safeguarding competition in air transport

20-11-2017

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's impact assessment (IA) accompanying the above proposal, adopted on 8 June 2017 and referred to Parliament's Committee on Transport and Tourism (TRAN). The proposal intends to repeal Regulation (EC) No 868/2004 in order to 'ensure a fair level playing field between European and third country air carriers’ (IA, p. 44), ‘with a view to maintain conditions conducive to a high level of connectivity ...

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's impact assessment (IA) accompanying the above proposal, adopted on 8 June 2017 and referred to Parliament's Committee on Transport and Tourism (TRAN). The proposal intends to repeal Regulation (EC) No 868/2004 in order to 'ensure a fair level playing field between European and third country air carriers’ (IA, p. 44), ‘with a view to maintain conditions conducive to a high level of connectivity' (explanatory memorandum, p. 8). According to the IA, 'Regulation (EC) No 868/2004 intended to protect EU air carriers against objectively defined practices considered as "unfair" and "discriminatory", namely subsidisation and unfair pricing practices causing injury to EU carriers in the supply of air services to and from third countries' (IA, p. 34). However, for the reasons comprehensively outlined in the IA (pp. 34-36), the regulation 'has never been applied, and some of its features make it very unlikely that it will ever be (concretely) applied' (explanatory memorandum, p. 3). The proposal is part of the 'Open and Connected Aviation' package, which includes three other initiatives. The European Parliament has called for the revision of this regulation in a number of its resolutions, as it had proved inadequate and ineffective. The Council, in its conclusions adopted on 20 December 2012, called for a more ambitious and robust EU external aviation policy, based on the principles of reciprocity and open and fair competition in a level playing field. It considered that this regulation had proved itself unable to adequately address the specific characteristics of the aviation services sector and supported the Commission's intention to analyse possible options for a more effective instrument to safeguard open and fair competition. It also encouraged the Commission and Member States to 'use their bilateral and multilateral relations to actively support the establishment of a level playing field favouring open and fair competition in international air transport' (Recital 24, p. 4).

De Raad van de Europese Unie

01-10-2017

Samen met het Europees Parlement vormt de Raad de instelling die door middel van verordeningen en richtlijnen EU-wetgeving vaststelt en besluiten en niet-bindende aanbevelingen opstelt. De Raad neemt op de gebieden waarvoor hij bevoegd is beslissingen bij gewone meerderheid, gekwalificeerde meerderheid of eenparigheid van stemmen, afhankelijk van de rechtsgrond van de goed te keuren handelingen.

Samen met het Europees Parlement vormt de Raad de instelling die door middel van verordeningen en richtlijnen EU-wetgeving vaststelt en besluiten en niet-bindende aanbevelingen opstelt. De Raad neemt op de gebieden waarvoor hij bevoegd is beslissingen bij gewone meerderheid, gekwalificeerde meerderheid of eenparigheid van stemmen, afhankelijk van de rechtsgrond van de goed te keuren handelingen.

Agenda-setting in the European Council, December 2014 - June 2017

26-09-2017

The European Council plays an important role in European Union agenda-setting. Its task is to provide impetus and political direction to the European integration process. The Treaty of Lisbon has made the European Council an EU institution in legal terms, although its tasks remained virtually unchanged. It also introduced a permanent President. This study can be read as a follow-up to the ‘Analysis of Agenda Setting in the European Council, 2009-2014’, which examined the agenda of the institution ...

The European Council plays an important role in European Union agenda-setting. Its task is to provide impetus and political direction to the European integration process. The Treaty of Lisbon has made the European Council an EU institution in legal terms, although its tasks remained virtually unchanged. It also introduced a permanent President. This study can be read as a follow-up to the ‘Analysis of Agenda Setting in the European Council, 2009-2014’, which examined the agenda of the institution during the Presidency of Herman Van Rompuy. The focus here is on the first mandate of the second President of the European Council, Donald Tusk, from December 2014 to June 2017.

Externe auteur

This study has been written by Dr Petya Alexandrova Petrova of the University of Oxford at the request of the European Council Oversight Unit of the Directorate for Impact Assessment and European Added Value, within the Directorate General for Parliamentary Research Services (DG EPRS) of the General Secretariat of the European Parliament.

CJEU Opinion on EU-Canada PNR agreement

05-09-2017

A new agreement on the transfer of passenger name records (PNR) was signed by the EU Council and Canada in 2014, but conclusion of the agreement requires the European Parliament's consent. Consulted by Parliament, the Court of Justice of the EU held in July 2017 that the envisaged agreement needs to be revised.

A new agreement on the transfer of passenger name records (PNR) was signed by the EU Council and Canada in 2014, but conclusion of the agreement requires the European Parliament's consent. Consulted by Parliament, the Court of Justice of the EU held in July 2017 that the envisaged agreement needs to be revised.

Research for the AGRI Committee - The Consequences of Climate Change for EU Agriculture: Follow-Up to the COP21 UN Paris Climate Change Conference

15-02-2017

This report reviews and discusses the implications for the agriculture sector of the COP21 UN Paris climate change conference and the recent EU climate policy proposals for 2030. It looks specifically at the role that the Common Agricultural Policy (CAP) plays in supporting climate action within the agriculture sector and considers how the CAP might evolve post 2020 to support the agricultural sector in reducing GHG emissions and adapting to climate change.

This report reviews and discusses the implications for the agriculture sector of the COP21 UN Paris climate change conference and the recent EU climate policy proposals for 2030. It looks specifically at the role that the Common Agricultural Policy (CAP) plays in supporting climate action within the agriculture sector and considers how the CAP might evolve post 2020 to support the agricultural sector in reducing GHG emissions and adapting to climate change.

Externe auteur

Kaley Hart, Ben Allen, Clunie Keenleyside, Silvia Nanni, Anne Maréchal, Kamila Paquel, Martin Nesbit and Julia Ziemann

EU fisheries agreement with the Cook Islands

07-02-2017

The EU fisheries agreement with the Cook Islands and its implementation protocol, signed in October 2016, allow EU vessels to fish in this country’s waters for the first time. Parliament’s consent, requested for their conclusion, will be subject to a plenary vote planned for the February II session.

The EU fisheries agreement with the Cook Islands and its implementation protocol, signed in October 2016, allow EU vessels to fish in this country’s waters for the first time. Parliament’s consent, requested for their conclusion, will be subject to a plenary vote planned for the February II session.

Toekomstige activiteiten

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Diverse activiteiten -
EPRS
10-10-2019
The State of the Union after the Juncker Years
Diverse activiteiten -
EPRS

Partners

Blijf verbonden

email update imageMailberichten

U kunt alles wat verband houdt met het Parlement volgen via ons systeem van mailberichten, waarbij updates rechtstreeks naar uw e-mailadres worden gestuurd. Zo kunt u onder meer op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EP-leden, de voorlichtingsdiensten of de Think Tank.

Het systeem is toegankelijk vanop alle webpagina's van het Parlement. Om u te abonneren en updates over de Think Tank te ontvangen, dient u alleen uw e-mailadres in te vullen en aan te geven voor welk onderwerp u belangstelling heeft en hoe vaak (dagelijks, wekelijks of maandelijks) u updates wenst te ontvangen. Om uw aanmelding te bevestigen, klikt u op een link die u via e-mail zal worden toegestuurd.

RSS imageRSS-feeds

Volg al het nieuws en de updates op de website van het Europees Parlement via onze RSS-feed.

Klik op de onderstaande link om uw feed te configureren.