4

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Auteur
Datum

Uitgaven van de Unie

01-05-2018

De begrotingsuitgaven worden gezamenlijk goedgekeurd door de Raad en het Parlement. De jaarlijkse EU-begroting moet zich houden aan de begrotingsplafonds die in het meerjarig financieel kader (MFK) zijn overeengekomen voor verschillende programma's en beleidsterreinen, zoals die voor cohesie, landbouw en externe betrekkingen. Flexibiliteitsinstrumenten zorgen ervoor dat de EU kan reageren in het geval van onverwachte behoeften. Het gebruik van financiële instrumenten creëert hefboomeffecten met betrekking ...

De begrotingsuitgaven worden gezamenlijk goedgekeurd door de Raad en het Parlement. De jaarlijkse EU-begroting moet zich houden aan de begrotingsplafonds die in het meerjarig financieel kader (MFK) zijn overeengekomen voor verschillende programma's en beleidsterreinen, zoals die voor cohesie, landbouw en externe betrekkingen. Flexibiliteitsinstrumenten zorgen ervoor dat de EU kan reageren in het geval van onverwachte behoeften. Het gebruik van financiële instrumenten creëert hefboomeffecten met betrekking tot de EU-uitgaven.

Financiële bijstand aan EU-lidstaten

01-02-2018

De Europese mechanismen voor financiële bijstand hebben als doel de financiële stabiliteit van de EU en de eurozone te bewaken, aangezien financiële moeilijkheden in één lidstaat aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de macrofinanciële stabiliteit in andere lidstaten. Financiële bijstand is gekoppeld aan macro-economische voorwaarden (het is een lening, geen begrotingssteun), om te waarborgen dat lidstaten die bijstand ontvangen de nodige begrotings-, economische, structurele en toezichtshervormingen ...

De Europese mechanismen voor financiële bijstand hebben als doel de financiële stabiliteit van de EU en de eurozone te bewaken, aangezien financiële moeilijkheden in één lidstaat aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de macrofinanciële stabiliteit in andere lidstaten. Financiële bijstand is gekoppeld aan macro-economische voorwaarden (het is een lening, geen begrotingssteun), om te waarborgen dat lidstaten die bijstand ontvangen de nodige begrotings-, economische, structurele en toezichtshervormingen doorvoeren. De hervormingen worden overeengekomen en worden opgenomen in specifieke documenten (memoranda van overeenstemming) die op de website van de Commissie worden gepubliceerd.