Regionalna pomoc państwa

01-11-2017

Celem pomocy regionalnej jest wspieranie rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w europejskich regionach znajdujących się w najbardziej niekorzystnym położeniu.

Celem pomocy regionalnej jest wspieranie rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w europejskich regionach znajdujących się w najbardziej niekorzystnym położeniu.