Ochrona zasobów rybnych

01-01-2018

Ochrona zasobów rybnych oznacza konieczność zapewnienia ich zrównoważonej eksploatacji i długoterminowej rentowności sektora. W tym celu opracowano szereg europejskich przepisów regulujących dostęp do wód Unii Europejskiej, przydział i wykorzystanie zasobów, całkowite dopuszczalne połowy, ograniczenia nakładów połowowych i inne środki techniczne.

Ochrona zasobów rybnych oznacza konieczność zapewnienia ich zrównoważonej eksploatacji i długoterminowej rentowności sektora. W tym celu opracowano szereg europejskich przepisów regulujących dostęp do wód Unii Europejskiej, przydział i wykorzystanie zasobów, całkowite dopuszczalne połowy, ograniczenia nakładów połowowych i inne środki techniczne.