Kontrola połowów i egzekwowanie przepisów

01-01-2018

Działania podejmowane w zakresie kontroli połowów i egzekwowania przepisów mają zapewnić właściwe stosowanie przepisów o rybołówstwie i w razie konieczności doprowadzić do ich przestrzegania. Uprawnienia i obowiązki w tej dziedzinie podzielono między państwa członkowskie, Komisję i podmioty gospodarcze. Wobec państw członkowskich, które nie przestrzegają przepisów, można wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom.

Działania podejmowane w zakresie kontroli połowów i egzekwowania przepisów mają zapewnić właściwe stosowanie przepisów o rybołówstwie i w razie konieczności doprowadzić do ich przestrzegania. Uprawnienia i obowiązki w tej dziedzinie podzielono między państwa członkowskie, Komisję i podmioty gospodarcze. Wobec państw członkowskich, które nie przestrzegają przepisów, można wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom.