Transport drogowy: przepisy ruchu drogowego i bezpieczeństwa

01-02-2018

Unia Europejska postawiła sobie za cel utworzenie w latach 2010-2020 europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kompetencje w tej dziedzinie należą głównie do poszczególnych państw. Środki unijne skupiają się na stanie technicznym pojazdów, transporcie towarów niebezpiecznych oraz bezpieczeństwie sieci drogowej.

Unia Europejska postawiła sobie za cel utworzenie w latach 2010-2020 europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kompetencje w tej dziedzinie należą głównie do poszczególnych państw. Środki unijne skupiają się na stanie technicznym pojazdów, transporcie towarów niebezpiecznych oraz bezpieczeństwie sieci drogowej.