Polityka komunikacyjna

01-04-2018

Podstawę prawną przewidującą potrzebę skutecznej komunikacji stanowi Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, która gwarantuje wszystkim obywatelom prawo do otrzymywania informacji o sprawach europejskich. Instytucje UE opracowały szereg narzędzi i usług mających na celu stały kontakt ze społeczeństwem i informowanie opinii publicznej. Dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej, zainaugurowanej oficjalnie w 2012 r., obywatele mogą wywierać bardziej bezpośredni wpływ na kształt nowego prawodawstwa i na kwestie europejskie.

Podstawę prawną przewidującą potrzebę skutecznej komunikacji stanowi Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, która gwarantuje wszystkim obywatelom prawo do otrzymywania informacji o sprawach europejskich. Instytucje UE opracowały szereg narzędzi i usług mających na celu stały kontakt ze społeczeństwem i informowanie opinii publicznej. Dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej, zainaugurowanej oficjalnie w 2012 r., obywatele mogą wywierać bardziej bezpośredni wpływ na kształt nowego prawodawstwa i na kwestie europejskie.