Trzy sąsiadujące ze sobą kraje w ramach Partnerstwa Wschodniego na Zakaukaziu

01-02-2018

Przyjęta w 2009 r. polityka dotycząca Partnerstwa Wschodniego obejmuje sześć państw, które wchodziły niegdyś w skład Związku Radzieckiego: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Partnerstwo powstało, aby wspierać w tych krajach reformy polityczne, społeczne i gospodarcze dążące do zwiększenia demokratyzacji i dobrych rządów, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego. Wszyscy uczestnicy (z wyjątkiem Białorusi, której członkostwo zostało zawieszone) są członkami Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

Przyjęta w 2009 r. polityka dotycząca Partnerstwa Wschodniego obejmuje sześć państw, które wchodziły niegdyś w skład Związku Radzieckiego: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Partnerstwo powstało, aby wspierać w tych krajach reformy polityczne, społeczne i gospodarcze dążące do zwiększenia demokratyzacji i dobrych rządów, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego. Wszyscy uczestnicy (z wyjątkiem Białorusi, której członkostwo zostało zawieszone) są członkami Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.