Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości: aspekty ogólne

01-03-2018

Traktat z Lizbony nadaje wielkie znaczenie utworzeniu przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Wprowadził on kilka nowych istotnych elementów: bardziej skuteczną i demokratyczną procedurę podejmowania decyzji, która jest odpowiedzią na zlikwidowanie wcześniejszej struktury opartej na filarach, rozszerzenie uprawnień Trybunału Sprawiedliwości UE oraz nową rolę parlamentów narodowych. Prawa podstawowe są umocnione Kartą praw podstawowych, która obecnie jest prawnie wiążąca w UE.

Traktat z Lizbony nadaje wielkie znaczenie utworzeniu przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Wprowadził on kilka nowych istotnych elementów: bardziej skuteczną i demokratyczną procedurę podejmowania decyzji, która jest odpowiedzią na zlikwidowanie wcześniejszej struktury opartej na filarach, rozszerzenie uprawnień Trybunału Sprawiedliwości UE oraz nową rolę parlamentów narodowych. Prawa podstawowe są umocnione Kartą praw podstawowych, która obecnie jest prawnie wiążąca w UE.