Zarządzanie granicami zewnętrznymi

01-04-2018

W polityce zarządzania granicami UE odnotowano znaczne postępy w związku z bezprecedensowym napływem uchodźców i migrantów o nieuregulowanym statusie, w szczególności od połowy 2015 r., kiedy to stwierdzono szereg braków w polityce UE dotyczącej granic zewnętrznych i migracji. Wyzwania związane ze wzrostem mieszanych przepływów migracyjnych do UE i rosnące obawy o bezpieczeństwo zapoczątkowały nowy okres działań w dziedzinie ochrony granic zewnętrznych UE, co ma również wpływ na jej granice wewnętrzne.

W polityce zarządzania granicami UE odnotowano znaczne postępy w związku z bezprecedensowym napływem uchodźców i migrantów o nieuregulowanym statusie, w szczególności od połowy 2015 r., kiedy to stwierdzono szereg braków w polityce UE dotyczącej granic zewnętrznych i migracji. Wyzwania związane ze wzrostem mieszanych przepływów migracyjnych do UE i rosnące obawy o bezpieczeństwo zapoczątkowały nowy okres działań w dziedzinie ochrony granic zewnętrznych UE, co ma również wpływ na jej granice wewnętrzne.