Polityka azylowa

01-03-2018

Polityka azylowa UE ma na celu przyznawanie odpowiedniego statusu każdemu obywatelowi państwa trzeciego wymagającemu międzynarodowej ochrony w jednym z państw członkowskich oraz zapewnienie przestrzegania zasady non-refoulement. W tym celu Unia dąży do wprowadzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego.

Polityka azylowa UE ma na celu przyznawanie odpowiedniego statusu każdemu obywatelowi państwa trzeciego wymagającemu międzynarodowej ochrony w jednym z państw członkowskich oraz zapewnienie przestrzegania zasady non-refoulement. W tym celu Unia dąży do wprowadzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego.