Przemysł obronny

01-02-2018

Europejski przemysł obronny, który w 2014 r. osiągnął obroty w wysokości 97,3 mld EUR, w którym jest bezpośrednio zatrudnionych 500 tys. osób i dzięki któremu istnieje 1,2 mln pośrednich miejsc pracy, jest ważnym sektorem przemysłu. Przemysł obronny charakteryzuje się elementami gospodarczymi i technologicznymi, które stanowią ważne czynniki wpływające na konkurencyjność europejskiego przemysłu. Utworzona w 2004 r. Europejska Agencja Obrony przyczynia się do rozwoju tej gałęzi przemysłu. Sektor ten stoi obecnie przed takimi wyzwaniami jak fragmentacja rynku i spadek wydatków na obronność.

Europejski przemysł obronny, który w 2014 r. osiągnął obroty w wysokości 97,3 mld EUR, w którym jest bezpośrednio zatrudnionych 500 tys. osób i dzięki któremu istnieje 1,2 mln pośrednich miejsc pracy, jest ważnym sektorem przemysłu. Przemysł obronny charakteryzuje się elementami gospodarczymi i technologicznymi, które stanowią ważne czynniki wpływające na konkurencyjność europejskiego przemysłu. Utworzona w 2004 r. Europejska Agencja Obrony przyczynia się do rozwoju tej gałęzi przemysłu. Sektor ten stoi obecnie przed takimi wyzwaniami jak fragmentacja rynku i spadek wydatków na obronność.