Walka ze zmianami klimatu

01-02-2018

Na konferencji ONZ w sprawie klimatu, która odbyła się w grudniu 2015 r. w Paryżu, strony z całego świata uzgodniły ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2ºC wzrostu w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej. UE zobowiązała się do ograniczenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 40 % w stosunku do poziomu z 1990 r., przy równoczesnym zwiększeniu efektywności energetycznej o 27 % i zwiększeniu do 27 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej. Kluczowym mechanizmem służącym zwalczaniu zmiany klimatu jest unijny system handlu uprawnieniami do emisji.

Na konferencji ONZ w sprawie klimatu, która odbyła się w grudniu 2015 r. w Paryżu, strony z całego świata uzgodniły ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2ºC wzrostu w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej. UE zobowiązała się do ograniczenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 40 % w stosunku do poziomu z 1990 r., przy równoczesnym zwiększeniu efektywności energetycznej o 27 % i zwiększeniu do 27 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej. Kluczowym mechanizmem służącym zwalczaniu zmiany klimatu jest unijny system handlu uprawnieniami do emisji.