Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF)

01-02-2018

Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) to wielowarstwowy system organów mikro- i makroostrożnościowych, który obejmuje Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego, trzy Europejskie Urzędy Nadzoru oraz krajowe organy nadzoru. ESNF ma na celu zapewnienie spójnego i jednolitego nadzoru finansowego w UE. Ten system nadzoru ulega zmianom w ślad za wprowadzeniem unii bankowej i przewidywanym wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii.

Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) to wielowarstwowy system organów mikro- i makroostrożnościowych, który obejmuje Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego, trzy Europejskie Urzędy Nadzoru oraz krajowe organy nadzoru. ESNF ma na celu zapewnienie spójnego i jednolitego nadzoru finansowego w UE. Ten system nadzoru ulega zmianom w ślad za wprowadzeniem unii bankowej i przewidywanym wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii.