Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

01-10-2017

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym Unii Europejskiej. Składa się z 350 członków. Jego opinie wymagane są w ramach obowiązkowych konsultacji w dziedzinach określonych w traktatach lub w ramach konsultacji nieobowiązkowych na wniosek Komisji Europejskiej, Rady bądź Parlamentu. Ponadto Komitet może wydawać opinie z własnej inicjatywy. Członków Komitetu nie wiążą żadne instrukcje. Są w pełni niezależni w wykonywaniu swoich funkcji, w ogólnym interesie Unii.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym Unii Europejskiej. Składa się z 350 członków. Jego opinie wymagane są w ramach obowiązkowych konsultacji w dziedzinach określonych w traktatach lub w ramach konsultacji nieobowiązkowych na wniosek Komisji Europejskiej, Rady bądź Parlamentu. Ponadto Komitet może wydawać opinie z własnej inicjatywy. Członków Komitetu nie wiążą żadne instrukcje. Są w pełni niezależni w wykonywaniu swoich funkcji, w ogólnym interesie Unii.