Zintegrowana polityka morska

01-01-2018

Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej stanowi całościowe podejście do wszystkich unijnych strategii dotyczących mórz. Zakładając, że poprzez połączenie strategii dotyczących mórz i oceanów, UE może osiągnąć w tym obszarze większe korzyści przy mniejszym wpływie na środowisko, zintegrowana polityka morska obejmuje dziedziny tak różnorodne, jak rybołówstwo i akwakultura, żegluga morska i porty morskie, środowisko morskie, badania morskie, morska energia wiatrowa, budownictwo okrętowe i gałęzie przemysłu związane z morzem, nadzór morski, turystyka morska i przybrzeżna, zatrudnienie, rozwój regionów przybrzeżnych oraz stosunki zewnętrzne w gospodarce morskiej.

Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej stanowi całościowe podejście do wszystkich unijnych strategii dotyczących mórz. Zakładając, że poprzez połączenie strategii dotyczących mórz i oceanów, UE może osiągnąć w tym obszarze większe korzyści przy mniejszym wpływie na środowisko, zintegrowana polityka morska obejmuje dziedziny tak różnorodne, jak rybołówstwo i akwakultura, żegluga morska i porty morskie, środowisko morskie, badania morskie, morska energia wiatrowa, budownictwo okrętowe i gałęzie przemysłu związane z morzem, nadzór morski, turystyka morska i przybrzeżna, zatrudnienie, rozwój regionów przybrzeżnych oraz stosunki zewnętrzne w gospodarce morskiej.