Rozszerzenie Unii Europejskiej

01-02-2018

W dniu 1 lipca 2013 r. Chorwacja uzyskała status 28. państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przystąpienie Chorwacji, poprzedzone przystąpieniem Rumunii i Bułgarii w dniu 1 stycznia 2007 r., jest szóstym rozszerzeniem Unii. Negocjacje prowadzone są z Czarnogórą, Serbią i Turcją. Krajami kandydującymi są również Albania i Republika Macedonii Północnej, natomiast Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo mają status potencjalnych krajów kandydujących.

W dniu 1 lipca 2013 r. Chorwacja uzyskała status 28. państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przystąpienie Chorwacji, poprzedzone przystąpieniem Rumunii i Bułgarii w dniu 1 stycznia 2007 r., jest szóstym rozszerzeniem Unii. Negocjacje prowadzone są z Czarnogórą, Serbią i Turcją. Krajami kandydującymi są również Albania i Republika Macedonii Północnej, natomiast Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo mają status potencjalnych krajów kandydujących.