Azja Środkowa

01-01-2018

Strategię UE wobec Azji Środkowej z 2007 r. poddano ostatnio przeglądowi w 2015 r. Celem tej strategii jest osiągnięcie stabilności i dobrobytu przy jednoczesnym promowaniu otwartego społeczeństwa, praworządności, demokratyzacji oraz współpracy w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł energii. Parlament podkreślił znaczenie praw człowieka, dobrego sprawowania władzy i rozwoju społecznego. Poziom rozwoju i demokratyzacji w regionie jest bardzo różny, zatem UE dostosowuje odpowiednio swoje podejście. Wniosek w sprawie nowej strategii jest oczekiwany w połowie 2019 r.

Strategię UE wobec Azji Środkowej z 2007 r. poddano ostatnio przeglądowi w 2015 r. Celem tej strategii jest osiągnięcie stabilności i dobrobytu przy jednoczesnym promowaniu otwartego społeczeństwa, praworządności, demokratyzacji oraz współpracy w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł energii. Parlament podkreślił znaczenie praw człowieka, dobrego sprawowania władzy i rozwoju społecznego. Poziom rozwoju i demokratyzacji w regionie jest bardzo różny, zatem UE dostosowuje odpowiednio swoje podejście. Wniosek w sprawie nowej strategii jest oczekiwany w połowie 2019 r.