Obywatele Unii Europejskiej i ich prawa

01-03-2018

Prawa obywateli oraz obywatelstwo europejskie zapisano w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i art. 9 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Są one głównymi elementami kształtowania się tożsamości europejskiej. W razie poważnego naruszenia podstawowych wartości Unii Europejskiej, państwo członkowskie może podlegać sankcjom.

Prawa obywateli oraz obywatelstwo europejskie zapisano w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i art. 9 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Są one głównymi elementami kształtowania się tożsamości europejskiej. W razie poważnego naruszenia podstawowych wartości Unii Europejskiej, państwo członkowskie może podlegać sankcjom.