Ochrona danych osobowych

01-01-2018

Ochrona danych osobowych i poszanowanie życia prywatnego to ważne prawa podstawowe. Parlament Europejski zawsze podkreślał potrzebę utrzymania równowagi między podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa i zagwarantowaniem przestrzegania praw człowieka, w tym ochrony danych i prywatności. Nowe przepisy dotyczące ochrony danych w UE zwiększające prawa obywateli i upraszczające przepisy dla przedsiębiorstw w erze cyfrowej weszły w życie w maju 2018 r.

Ochrona danych osobowych i poszanowanie życia prywatnego to ważne prawa podstawowe. Parlament Europejski zawsze podkreślał potrzebę utrzymania równowagi między podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa i zagwarantowaniem przestrzegania praw człowieka, w tym ochrony danych i prywatności. Nowe przepisy dotyczące ochrony danych w UE zwiększające prawa obywateli i upraszczające przepisy dla przedsiębiorstw w erze cyfrowej weszły w życie w maju 2018 r.