Małe i średnie przedsiębiorstwa

01-01-2018

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 99 % przedsiębiorstw w UE. Zapewniają one dwa na trzy miejsca pracy w sektorze prywatnym oraz odpowiadają za ponad połowę całkowitej wartości dodanej generowanej przez przedsiębiorstwa w UE. W celu wsparcia MŚP wprowadzono szereg programów działań, takich jak Small Business Act, „Horyzont 2020” oraz COSME. Ich celem jest poprawa konkurencyjności MŚP za pomocą badań naukowych i innowacji oraz zapewnienie im lepszego dostępu do finansowania.

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 99 % przedsiębiorstw w UE. Zapewniają one dwa na trzy miejsca pracy w sektorze prywatnym oraz odpowiadają za ponad połowę całkowitej wartości dodanej generowanej przez przedsiębiorstwa w UE. W celu wsparcia MŚP wprowadzono szereg programów działań, takich jak Small Business Act, „Horyzont 2020” oraz COSME. Ich celem jest poprawa konkurencyjności MŚP za pomocą badań naukowych i innowacji oraz zapewnienie im lepszego dostępu do finansowania.