Polityka w dziedzinie usług finansowych

01-02-2018

Usługi finansowe to zasadniczy element dążeń UE do urzeczywistnienia rynku wewnętrznego zgodnie z zasadą swobodnego przepływu usług i kapitału. Integracja odbywała się w następujących etapach: 1) usunięcie krajowych barier wejścia (1957-1973); 2) harmonizacja polityki i przepisów państw członkowskich (1973-1983); 3) urzeczywistnienie rynku wewnętrznego (1983-1992); 4) utworzenie wspólnego obszaru walutowego i okres przed kryzysem (1999-2007); 5) reforma po wybuchu kryzysu (od 2007 r.). Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE oznacza szereg nowych wyzwań, które mogą mieć wpływ na sektor usług finansowych w UE i poza nią.

Usługi finansowe to zasadniczy element dążeń UE do urzeczywistnienia rynku wewnętrznego zgodnie z zasadą swobodnego przepływu usług i kapitału. Integracja odbywała się w następujących etapach: 1) usunięcie krajowych barier wejścia (1957-1973); 2) harmonizacja polityki i przepisów państw członkowskich (1973-1983); 3) urzeczywistnienie rynku wewnętrznego (1983-1992); 4) utworzenie wspólnego obszaru walutowego i okres przed kryzysem (1999-2007); 5) reforma po wybuchu kryzysu (od 2007 r.). Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE oznacza szereg nowych wyzwań, które mogą mieć wpływ na sektor usług finansowych w UE i poza nią.