Ogólna polityka podatkowa

01-02-2018

Władztwo podatkowe należy do kompetencji państw członkowskich UE, które w tej dziedzinie przyznały UE jedynie ograniczone uprawnienia. Ponieważ polityka podatkowa UE ma służyć zapewnieniu sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku, harmonizacja opodatkowania pośredniego została przeprowadzona wcześniej niż harmonizacja opodatkowania bezpośredniego. Ostatnimi czasy zwalczanie szkodliwego uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania stało się priorytetowym obszarem polityki. Środki w dziedzinie opodatkowania muszą być przyjmowane przez państwa członkowskie jednomyślnie. Parlament Europejski ma prawo do wydawania opinii w dziedzinie opodatkowania, z wyjątkiem kwestii budżetowych, w przypadku których Parlament jest współprawodawcą.

Władztwo podatkowe należy do kompetencji państw członkowskich UE, które w tej dziedzinie przyznały UE jedynie ograniczone uprawnienia. Ponieważ polityka podatkowa UE ma służyć zapewnieniu sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku, harmonizacja opodatkowania pośredniego została przeprowadzona wcześniej niż harmonizacja opodatkowania bezpośredniego. Ostatnimi czasy zwalczanie szkodliwego uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania stało się priorytetowym obszarem polityki. Środki w dziedzinie opodatkowania muszą być przyjmowane przez państwa członkowskie jednomyślnie. Parlament Europejski ma prawo do wydawania opinii w dziedzinie opodatkowania, z wyjątkiem kwestii budżetowych, w przypadku których Parlament jest współprawodawcą.