Ogólnounijna wymiana informacji na temat wykroczeń drogowych

30-01-2015

W 2011 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę mającą ułatwić transgraniczną wymianę informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Celem była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki ustanowieniu podstawy egzekwowania sankcji za przestępstwa lub wykroczenia w ruchu drogowym popełnione przez kierowców nierezydentów. W maju 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uchylił tę dyrektywę, stwierdzając, że przyjęto ją na nieważnej podstawie prawnej, jednak zezwolił na utrzymanie jej skutków przez kolejny rok. W lipcu 2014 r. Komisja Europejska zaproponowała nową dyrektywę mającą zapewnić ciągłość przepisów poprzedniej dyrektywy.

W 2011 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę mającą ułatwić transgraniczną wymianę informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Celem była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki ustanowieniu podstawy egzekwowania sankcji za przestępstwa lub wykroczenia w ruchu drogowym popełnione przez kierowców nierezydentów. W maju 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uchylił tę dyrektywę, stwierdzając, że przyjęto ją na nieważnej podstawie prawnej, jednak zezwolił na utrzymanie jej skutków przez kolejny rok. W lipcu 2014 r. Komisja Europejska zaproponowała nową dyrektywę mającą zapewnić ciągłość przepisów poprzedniej dyrektywy.