Zero tolerancji dla okaleczania żeńskich narządów płciowych

30-01-2015

Unia Europejska jest zdecydowana współpracować, aby w ramach szerzej zakrojonych działań mających na celu zwalczanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewczynek, zlikwidować proceder okaleczania żeńskich narządów płciowych, i będzie zdecydowanie wspierać wysiłki państw członkowskich w tej dziedzinie. Parlament Europejski obawia się jednak, że działania UE nie wystarczą, aby rozwiązać problem, a w szczególności jest zaniepokojony brakiem konkretnych terminów działań UE. Dlatego też PE nadal domaga się, aby UE przyjęła wiążące instrumenty zwalczania przemocy ze względu na płeć.

Unia Europejska jest zdecydowana współpracować, aby w ramach szerzej zakrojonych działań mających na celu zwalczanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewczynek, zlikwidować proceder okaleczania żeńskich narządów płciowych, i będzie zdecydowanie wspierać wysiłki państw członkowskich w tej dziedzinie. Parlament Europejski obawia się jednak, że działania UE nie wystarczą, aby rozwiązać problem, a w szczególności jest zaniepokojony brakiem konkretnych terminów działań UE. Dlatego też PE nadal domaga się, aby UE przyjęła wiążące instrumenty zwalczania przemocy ze względu na płeć.