Europejski Rok na rzecz Rozwoju

04-03-2015

W dobie kryzysu gospodarczego, kiedy Europejczycy odczuwają pokusę, by skoncentrować się na własnych trudnościach, UE kieruje swoją uwagę polityczną na świat rozwijający się, zgodnie z mottem – „Nasz świat, nasza przyszłość, nasza godność”. Oczekuje się, że rok 2015 będzie przełomowy w skali światowej – w roku tym przypada ostateczny termin realizacji milenijnych celów rozwoju, we wrześniu odbędzie się specjalny szczyt ONZ w sprawie celów zrównoważonego rozwoju, zaś w grudniu w Paryżu – konferencja klimatyczna.

W dobie kryzysu gospodarczego, kiedy Europejczycy odczuwają pokusę, by skoncentrować się na własnych trudnościach, UE kieruje swoją uwagę polityczną na świat rozwijający się, zgodnie z mottem – „Nasz świat, nasza przyszłość, nasza godność”. Oczekuje się, że rok 2015 będzie przełomowy w skali światowej – w roku tym przypada ostateczny termin realizacji milenijnych celów rozwoju, we wrześniu odbędzie się specjalny szczyt ONZ w sprawie celów zrównoważonego rozwoju, zaś w grudniu w Paryżu – konferencja klimatyczna.