Nowy system oferowania owoców i mleka w szkołach

22-05-2015

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 maja 2015 r. posłowie będą głosować nad sprawozdaniem przygotowanym przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniającym wniosek ustawodawczy Komisji Europejskiej w sprawie nowego jednolitego systemu oferowania owoców i mleka w szkołach. Celem wniosku jest połączenie dwóch odrębnie funkcjonujących systemów – osobno dystrybucji mleka i osobno owoców i warzyw. Jednakże plan pozostaje niepewny, ponieważ Komisja zawiesiła go w oczekiwaniu na ocenę wcześniejszych systemów. Nie ma również porozumienia między Radą a Komisją i Parlamentem co do podstawy prawnej projektu rozporządzenia.

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 maja 2015 r. posłowie będą głosować nad sprawozdaniem przygotowanym przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniającym wniosek ustawodawczy Komisji Europejskiej w sprawie nowego jednolitego systemu oferowania owoców i mleka w szkołach. Celem wniosku jest połączenie dwóch odrębnie funkcjonujących systemów – osobno dystrybucji mleka i osobno owoców i warzyw. Jednakże plan pozostaje niepewny, ponieważ Komisja zawiesiła go w oczekiwaniu na ocenę wcześniejszych systemów. Nie ma również porozumienia między Radą a Komisją i Parlamentem co do podstawy prawnej projektu rozporządzenia.