Ramy zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania

19-06-2015

Ramy zarządzania gospodarczego Unii Europejskiej mają na celu wykrywanie i korygowanie problematycznych tendencji gospodarczych, takich jak nadmierny deficyt budżetowy lub zbyt wysoki poziom długu publicznego, które mogą osłabić wzrost gospodarczy i stanowić zagrożenie dla gospodarki, a także zapobieganie takim tendencjom. W ramach przeglądu ram Parlament Europejski apeluje o bliższą współpracę gospodarczą między UE i jej państwami członkowskimi, aby udoskonalić mechanizm zdolności fiskalnej oraz mechanizm udzielania pomocy. Parlament Europejski podkreśla także znaczenie demokratycznej rozliczalności i przejrzystości, a także demokratycznego zaangażowania partnerów społecznych.

Ramy zarządzania gospodarczego Unii Europejskiej mają na celu wykrywanie i korygowanie problematycznych tendencji gospodarczych, takich jak nadmierny deficyt budżetowy lub zbyt wysoki poziom długu publicznego, które mogą osłabić wzrost gospodarczy i stanowić zagrożenie dla gospodarki, a także zapobieganie takim tendencjom. W ramach przeglądu ram Parlament Europejski apeluje o bliższą współpracę gospodarczą między UE i jej państwami członkowskimi, aby udoskonalić mechanizm zdolności fiskalnej oraz mechanizm udzielania pomocy. Parlament Europejski podkreśla także znaczenie demokratycznej rozliczalności i przejrzystości, a także demokratycznego zaangażowania partnerów społecznych.