Zwiększenie roli UE w Organizacji Narodów Zjednoczonych

18-11-2015

Biorąc pod uwagę coraz bardziej niestabilną sytuację pod względem bezpieczeństwa, wzmocnienie pozycji Unii Europejskiej jako jednego ze światowych decydentów wydaje się coraz pilniejsze. W nowym sprawozdaniu Komisji Spraw Zagranicznych PE twierdzi się, że UE mogłaby skuteczniej rozgrywać swoją politykę zagraniczną, gdyby wzmocniła swoją pozycję w Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), która obchodzi w tym roku 70. rocznicę powstania.

Biorąc pod uwagę coraz bardziej niestabilną sytuację pod względem bezpieczeństwa, wzmocnienie pozycji Unii Europejskiej jako jednego ze światowych decydentów wydaje się coraz pilniejsze. W nowym sprawozdaniu Komisji Spraw Zagranicznych PE twierdzi się, że UE mogłaby skuteczniej rozgrywać swoją politykę zagraniczną, gdyby wzmocniła swoją pozycję w Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), która obchodzi w tym roku 70. rocznicę powstania.