Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń: większa przejrzystość i ochrona konsumenta

18-11-2015

Parlament Europejski (PE), Rada i Komisja osiągnęły porozumienie co do zmienionej dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Tekst kompromisowy – obejmujący nowe przepisy, które mają zostać wdrożone w ciągu dwóch lat od przyjęcia dyrektywy – ma zostać poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym PE w listopadzie 2015 r. Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń ma na celu powstrzymanie dalszego rozdrobnienia unijnego rynku pośredników i produktów ubezpieczeniowych. Stworzy ona warunki uczciwej konkurencji i poszerzy prawa konsumenta.

Parlament Europejski (PE), Rada i Komisja osiągnęły porozumienie co do zmienionej dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Tekst kompromisowy – obejmujący nowe przepisy, które mają zostać wdrożone w ciągu dwóch lat od przyjęcia dyrektywy – ma zostać poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym PE w listopadzie 2015 r. Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń ma na celu powstrzymanie dalszego rozdrobnienia unijnego rynku pośredników i produktów ubezpieczeniowych. Stworzy ona warunki uczciwej konkurencji i poszerzy prawa konsumenta.