Europejska współpraca na rzecz przeciwdziałania pracy nierejestrowanej

26-01-2016

Zjawisko pracy nierejestrowanej wpływa zarówno na jednostki – przez mniej korzystne warunki zdrowotne, socjalne i warunki pracy – jak i na społeczeństwo – przez nieuczciwą konkurencję, konsekwencje dla budżetu i systemu zabezpieczenia społecznego. W dniu 9 maja 2014 r. Komisja Europejska zaproponowała utworzenie europejskiej platformy na rzecz przeciwdziałania pracy nierejestrowanej, mającej za zadanie wspierać i koordynować wysiłki państw członkowskich podejmowane w celu zapobiegania, zniechęcania i zwalczania pracy nierejestrowanej.

Zjawisko pracy nierejestrowanej wpływa zarówno na jednostki – przez mniej korzystne warunki zdrowotne, socjalne i warunki pracy – jak i na społeczeństwo – przez nieuczciwą konkurencję, konsekwencje dla budżetu i systemu zabezpieczenia społecznego. W dniu 9 maja 2014 r. Komisja Europejska zaproponowała utworzenie europejskiej platformy na rzecz przeciwdziałania pracy nierejestrowanej, mającej za zadanie wspierać i koordynować wysiłki państw członkowskich podejmowane w celu zapobiegania, zniechęcania i zwalczania pracy nierejestrowanej.