Dostęp do rynku usług portowych

01-03-2016

W ramach trzeciej próby liberalizacji usług portowych w Unii Europejskiej w 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia mającego na celu wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji i zwiększenie handlowej skuteczności najważniejszych unijnych portów morskich. Ten wniosek ustawodawczy, w którym ustanowiono ramy regulujące dostęp do rynku usług portowych, a także wspólne przepisy dotyczące przejrzystości publicznego finansowania portów oraz opłat dla użytkowników, nie wywiera jednak skutków w kontekście przepisów socjalnych i przepisów z zakresu zatrudnienia obowiązujących w państwach członkowskich.

W ramach trzeciej próby liberalizacji usług portowych w Unii Europejskiej w 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia mającego na celu wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji i zwiększenie handlowej skuteczności najważniejszych unijnych portów morskich. Ten wniosek ustawodawczy, w którym ustanowiono ramy regulujące dostęp do rynku usług portowych, a także wspólne przepisy dotyczące przejrzystości publicznego finansowania portów oraz opłat dla użytkowników, nie wywiera jednak skutków w kontekście przepisów socjalnych i przepisów z zakresu zatrudnienia obowiązujących w państwach członkowskich.