Przyszłość przemysłu kulturalnego i kreatywnego

07-12-2016

Przemysł kulturalny i kreatywny może przyczynić się do złagodzenia obecnie występujących w Unii Europejskiej trudności ekonomicznych i związanych z zatrudnieniem, a także do promowania zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz innowacji. Na grudniowej sesji plenarnej ma zostać omówione sprawozdanie z własnej inicjatywy Parlamentu Europejskiego w sprawie spójnej polityki UE na rzecz przemysłu kulturalnego i kreatywnego.

Przemysł kulturalny i kreatywny może przyczynić się do złagodzenia obecnie występujących w Unii Europejskiej trudności ekonomicznych i związanych z zatrudnieniem, a także do promowania zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz innowacji. Na grudniowej sesji plenarnej ma zostać omówione sprawozdanie z własnej inicjatywy Parlamentu Europejskiego w sprawie spójnej polityki UE na rzecz przemysłu kulturalnego i kreatywnego.