Możliwość transgranicznego przenoszenia treści internetowych

10-05-2017

Podczas sesji plenarnej w maju Parlament Europejski ma przeprowadzić głosowanie nad nowymi przepisami dotyczącymi możliwości transgranicznego przenoszenia, co pozwoliłoby konsumentom na uzyskiwanie dostępu do ich abonamentów online na usługi w zakresie treści podczas podróży po UE oraz czasowego pobytu poza terytorium państwa członkowskiego zamieszkania.

Podczas sesji plenarnej w maju Parlament Europejski ma przeprowadzić głosowanie nad nowymi przepisami dotyczącymi możliwości transgranicznego przenoszenia, co pozwoliłoby konsumentom na uzyskiwanie dostępu do ich abonamentów online na usługi w zakresie treści podczas podróży po UE oraz czasowego pobytu poza terytorium państwa członkowskiego zamieszkania.