Europejskie Stolice Kultury rozszerzają swój zasięg

07-06-2017

W czerwcu 2016 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek, który ma umożliwić większej liczbie państw europejskich przyłączenie się do Europejskich Stolic Kultury. Porozumienie w tej sprawie osiągnięto w międzyinstytucjonalnych negocjacji trójstronnych, a głosowanie nad tekstem w Parlamencie odbędzie się podczas posiedzenia plenarnego w czerwcu.

W czerwcu 2016 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek, który ma umożliwić większej liczbie państw europejskich przyłączenie się do Europejskich Stolic Kultury. Porozumienie w tej sprawie osiągnięto w międzyinstytucjonalnych negocjacji trójstronnych, a głosowanie nad tekstem w Parlamencie odbędzie się podczas posiedzenia plenarnego w czerwcu.