Unijne mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania

27-06-2017

Podwójne opodatkowanie wynika z prawa poszczególnych państw do nakładania podatków. Pojawia się ono, gdy sytuacja podatnika ma charakter transgraniczny, i stanowi ono barierę podatkową, gdyż powoduje koszty i obciążenia administracyjne. Przedstawiony przez Komisję pakiet dotyczący reformy opodatkowania osób prawnych obejmuje wniosek mający na celu wyeliminowanie niedociągnięć obecnego mechanizmu. Projekt rezolucji legislacyjnej w sprawie tego wniosku znajduje się w porządku obrad lipcowej sesji plenarnej Parlamentu.

Podwójne opodatkowanie wynika z prawa poszczególnych państw do nakładania podatków. Pojawia się ono, gdy sytuacja podatnika ma charakter transgraniczny, i stanowi ono barierę podatkową, gdyż powoduje koszty i obciążenia administracyjne. Przedstawiony przez Komisję pakiet dotyczący reformy opodatkowania osób prawnych obejmuje wniosek mający na celu wyeliminowanie niedociągnięć obecnego mechanizmu. Projekt rezolucji legislacyjnej w sprawie tego wniosku znajduje się w porządku obrad lipcowej sesji plenarnej Parlamentu.