Reguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich

27-09-2017

Po dokonaniu przeglądu prawodawstwa UE w dziedzinie bezpieczeństwa statków pasażerskich Komisja Europejska zaproponowała szereg zmian w celu uproszczenia obowiązujących przepisów oraz obniżenia kosztów administracyjnych, a zarazem uczynienia podróży morskiej bezpieczniejszą. Proponowana dyrektywa precyzuje kwestie związane z wymogami technicznymi dotyczącymi budowy, stabilności oraz ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do statków kursujących na trasach krajowych. Nowo zdefiniowane normy powinny zapewnić ujednolicenie interpretacji krajowych oraz uprościć aktualizowanie, monitorowanie i egzekwowanie przepisów.

Po dokonaniu przeglądu prawodawstwa UE w dziedzinie bezpieczeństwa statków pasażerskich Komisja Europejska zaproponowała szereg zmian w celu uproszczenia obowiązujących przepisów oraz obniżenia kosztów administracyjnych, a zarazem uczynienia podróży morskiej bezpieczniejszą. Proponowana dyrektywa precyzuje kwestie związane z wymogami technicznymi dotyczącymi budowy, stabilności oraz ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do statków kursujących na trasach krajowych. Nowo zdefiniowane normy powinny zapewnić ujednolicenie interpretacji krajowych oraz uprościć aktualizowanie, monitorowanie i egzekwowanie przepisów.