Konferencja COP 23 w sprawie zmiany klimatu, Bonn

27-09-2017

Konferencja COP 23 w sprawie zmiany klimatu pod przewodnictwem Fidżi odbędzie się w Bonn (Niemcy) w dniach 6–17 listopada 2017 r. Jej program koncentruje się na realizacji porozumienia paryskiego. W ramach przygotowań do COP 23 Parlament Europejski skierował pytania do Komisji Europejskiej i Rady. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przyjęła projekt rezolucji w sprawie COP 23, który ma zostać poddany pod głosowanie podczas pierwszej sesji plenarnej w październiku.

Konferencja COP 23 w sprawie zmiany klimatu pod przewodnictwem Fidżi odbędzie się w Bonn (Niemcy) w dniach 6–17 listopada 2017 r. Jej program koncentruje się na realizacji porozumienia paryskiego. W ramach przygotowań do COP 23 Parlament Europejski skierował pytania do Komisji Europejskiej i Rady. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przyjęła projekt rezolucji w sprawie COP 23, który ma zostać poddany pod głosowanie podczas pierwszej sesji plenarnej w październiku.