Ochrona pracowników przed działaniem czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy – dopuszczalne wartości narażenia

23-10-2017

Komisja Europejska proponuje zmianę dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia podczas pracy (dyrektywa w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów) poprzez rozszerzenie zakresu jej stosowania oraz uwzględnienie lub przegląd dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego dla 13 rakotwórczych i mutagennych substancji chemicznych. Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem podczas drugiego październikowego posiedzenia plenarnego.

Komisja Europejska proponuje zmianę dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia podczas pracy (dyrektywa w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów) poprzez rozszerzenie zakresu jej stosowania oraz uwzględnienie lub przegląd dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego dla 13 rakotwórczych i mutagennych substancji chemicznych. Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem podczas drugiego październikowego posiedzenia plenarnego.