Emisje pochodzące z lotnictwa – ku globalnemu podejściu

05-12-2017

Emisje dwutlenku węgla pochodzące z lotnictwa szybko rosną i oczekuje się, że trend ten się utrzyma. Od 2012 r. unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) ma zastosowanie do lotów do i z portów lotniczych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W międzyczasie Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) opracowuje globalny środek rynkowy (GMBM) w celu zrównoważenia wzrostu emisji w lotnictwie międzynarodowym po roku 2020. Z uwagi na te międzynarodowe wysiłki UE zwolniła loty do i z portów lotniczych poza EOG z zobowiązań wynikających z systemu handlu uprawnieniami do emisji do 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie z myślą o przedłużeniu okresu obowiązywania wyłączenia i przygotowaniu do wdrożenia GMBM. Parlament ma głosować nad tym wnioskiem podczas grudniowej sesji plenarnej.

Emisje dwutlenku węgla pochodzące z lotnictwa szybko rosną i oczekuje się, że trend ten się utrzyma. Od 2012 r. unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) ma zastosowanie do lotów do i z portów lotniczych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W międzyczasie Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) opracowuje globalny środek rynkowy (GMBM) w celu zrównoważenia wzrostu emisji w lotnictwie międzynarodowym po roku 2020. Z uwagi na te międzynarodowe wysiłki UE zwolniła loty do i z portów lotniczych poza EOG z zobowiązań wynikających z systemu handlu uprawnieniami do emisji do 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie z myślą o przedłużeniu okresu obowiązywania wyłączenia i przygotowaniu do wdrożenia GMBM. Parlament ma głosować nad tym wnioskiem podczas grudniowej sesji plenarnej.