Nowe ramy środków technicznych w rybołówstwie

10-01-2018

Podczas styczniowej sesji plenarnej spodziewane jest głosowanie Parlamentu nad wnioskiem Komisji restrukturyzującym unijne ramy środków technicznych w rybołówstwie w celu opracowania mandatu do negocjacji trójstronnych. Nowe ramy mają uprościć stosowanie środków technicznych oraz umożliwić ich dostosowanie do szczególnych uwarunkowań regionalnych.

Podczas styczniowej sesji plenarnej spodziewane jest głosowanie Parlamentu nad wnioskiem Komisji restrukturyzującym unijne ramy środków technicznych w rybołówstwie w celu opracowania mandatu do negocjacji trójstronnych. Nowe ramy mają uprościć stosowanie środków technicznych oraz umożliwić ich dostosowanie do szczególnych uwarunkowań regionalnych.