Czysta energia w Unii Europejskiej

11-01-2018

W listopadzie 2016 r. Komisja przyjęła pakiet dotyczący czystej energii, który zawiera osiem wniosków ustawodawczych w sprawie wydajności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, rynku energii elektrycznej oraz zarządzania. Podczas styczniowej sesji plenarnej Parlament będzie głosował nad trzema sprawozdaniami dotyczącymi elementów tego pakietu: zmienionej dyrektywy o efektywności energetycznej, przekształconej dyrektywy w sprawie promowania odnawialnych źródeł energii oraz nowego rozporządzenia o zarządzaniu unią energetyczną. Celem głosowania jest uzyskanie mandatu do negocjacji trójstronnych w sprawie wszystkich trzech wniosków.

W listopadzie 2016 r. Komisja przyjęła pakiet dotyczący czystej energii, który zawiera osiem wniosków ustawodawczych w sprawie wydajności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, rynku energii elektrycznej oraz zarządzania. Podczas styczniowej sesji plenarnej Parlament będzie głosował nad trzema sprawozdaniami dotyczącymi elementów tego pakietu: zmienionej dyrektywy o efektywności energetycznej, przekształconej dyrektywy w sprawie promowania odnawialnych źródeł energii oraz nowego rozporządzenia o zarządzaniu unią energetyczną. Celem głosowania jest uzyskanie mandatu do negocjacji trójstronnych w sprawie wszystkich trzech wniosków.